Postgrau en Addiccions Comportamentals i Manipulació Psicològica

Objectius

L'objectiu principal del programa és formar experts en addiccions conductuals i manipulació psicològica. Per aconseguir-ho, el postgrau et prepara perquè siguis capaç de:

 • Comprendre de manera integral les addiccions comportamentals i la manipulació psicològica.
 • Dominar el vocabulari afí de les persones afectades, segons les tipologies.
 • Fer una exploració correcta dels pacients, tenint en compte aquells indicadors que et poden ajudar a determinar el diagnòstic.
 • Conèixer i aplicar els instruments d'avaluació més adequats segons la tipologia d'addicció.
 • Dissenyar i desenvolupar entrevistes a persones amb patologies conductuals o a la seva família seguint els protocols adequats per a les mateixes.
 • Conèixer eines necessàries per dissenyar programes d'intervenció, en el cas dels professionals amb un perfil clínic.
 • Disposar de les estratègies necessàries per aplicar programes d'intervenció amb assessorament psicològic, en el cas dels professionals amb un perfil professional orientat a la prevenció i educació.
 • Realitzar un seguiment i avaluació de les intervencions realitzades.
 • Realitzar tasques d'orientació tant a famílies com a altres professionals.
 • Dissenyar i implementar accions de prevenció amb col·lectius.
 • Elaborar informes quan hi ha implicacions legals.
Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent
Sortides professionals
Descomptes i beques
Presentació del curs