Màster en Tècniques de Seguretat Informàtica. Ciberseguretat

Objectius

Aquest màster ofereix una visió completa i actual de l'entorn de la ciberseguretat donant totes les eines necessàries per desenvolupar-te professionalment dins d'aquesta àrea.

Concretament, en finalitzar el màster seràs capaç de:

  • Adquirir els coneixements necessaris per dur a terme les bones pràctiques en desenvolupament segur d'aplicacions web.
  • Desenvolupar tècniques necessàries per realitzar hacking d'apps mòbils en diferents plataformes.
  • Conèixer les bases per a la definició i implementació de l'arquitectura de seguretat per als casos més comuns, així com per les tendències i tecnologies més actuals.
  • Establir les bases per dissenyar un model de capacitats de seguretat per protegir, detectar i respondre davant riscos de ciberseguretat.
  • Entendre la relació dels components funcionals i tècnics que solen conformar una arquitectura d'IAM, fent una descripció de les implementacions més habituals.
  • Conèixer com gestionar la resposta d'incidents.
  • Adquirir la metodologia necessària per obtenir, mantenir i processar evidències digitals utilitzant procediments específics.
  • Conèixer els entorns/mercats més subjectes a frau digital, així com les bases per a la definició d'un model de capacitats per a la detecció i prevenció de frau digital.
  • Aprendre a identificar i definir requeriments i capacitats per a la gestió del frau digital per tal d'avaluar i seleccionar adequadament les tecnologies més adequades en base a les necessitats de l'organització.
  • Aclarir els principals aspectes associats a la llei d'infraestructures critiques.
Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques