Màster en Direcció de la Responsabilitat Social en el Marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible

Programa

1. Lobby i comunicació
1.1. Lobby i relacions institucionals
1.2. Comunicació a les organitzacions i mitjans de comunicació
1.3. Comunicació a les xarxes socials
1.4. Gestió de crisis
1.5. Protocols i esdeveniments
1.6. La comunicació en el desenvolupament sostenible

2. Ètica
2.1. La ètica i la seva expressió organitzacional
2.2. Ètica, negocis i Responsabilitat Social Corporativa
2.3. Ètica i objectius de desenvolupament sostenible

3. Responsabilitat Social Corporativa
3.1. Desenvolupament sostenible
3.2. Interrelació empresa-societat
3.3. Empresa i Responsabilitat Social Corporativa
3.4. La globalització
3.5. La inversió socialment responsable
3.6. Els objectius de desenvolupament sostenible

4. Estàndards de la Responsabilitat Social Corporativa
4.1. Estàndards i normes de Responsabilitat Social Corporativa
4.2. Indicadors
4.3. Com implementar els objectius de desenvolupament sostenible a les organitzacions

5. Excel·lència en la gestió i el seu impacte i govern en l’empresa
5.1. Concepte i models de l’excel·lència en la gestió empresarial i la seva organització
5.2. Realitzar una reflexió teòrica sobre els diferents sistemes de gestió i el seu impacte en la societat
5.3. Aglutinar tot l’abast de la Responsabilitat Social Corporativa
5.4. Codi de bon govern per cotitzades
5.5. El govern corporatiu per bancs
5.6. Govern corporatiu i forma de negoci
5.7. Risc assumible
5.8. Visió global de la Global Reporting Iniciative
5.9. L’ assegurament de administradors i directius
5.10. Codis i polítiques de desenvolupament sostenible

6. Filantropia i voluntariat corporatiu
6.1. Filantropia i altruisme
6.2. Raons a favor de la filantropia corporativa
6.3. La creació i com gestionar la agenda social
6.4. Teoria de la cadena de producció de valor aplicada a la gestió de la agenda social de la empresa
6.5. La filantropia i els objectius de desenvolupament sostenible

7. Igualtat de gènere i multiculturalitat
7.1. Gènere i gestió
7.2. L’equitat de gènere en la Responsabilitat Social Corporativa
7.3. L’equitat de gènere a les organitzacions internacionals
7.4. L’equitat de gènere i objectius de desenvolupament sostenible
7.5. Gestió multicultural a les empreses
7.6. Política de immigració davant la globalització
7.7. Multiculturalitat a la Responsabilitat Social Corporativa

8. Gestió Ambiental
8.1. La gestió ambiental
8.2. La integració de sistemes de gestió afins
8.3. Prevenció de la contaminació
8.4. Territori i sostenibilitat
8.5. Canvi climàtic i empremta de carbó
8.6. Energia renovable
8.7. Gestió de l’aigua
8.8. Gestió dels residus
8.9. Gestió del medi ambient a la indústria
8.10. Vida submarina
8.11. Els sistemes de gestió i el desenvolupament sostenible

9. Lideratge i gestió de la innovació i emprenedoria social
9.1. La innovació
9.2. La innovació com a fenomen social
9.3. La interacció de les pràctiques socials
9.4. L’emprenedoria social
9.5. Projecte de innovació social
9.6. La innovació i els objectius de desenvolupament sostenible

10. Habilitats per a la direcció, consum responsable i màrqueting
10.1. Desenvolupament de les habilitats que s’han de tenir per dirigir en l’àmbit de la Responsabilitat Social Corporativa
10.2. Consum responsable des de l’empresa
10.3. Desenvolupament d’habilitats de màrqueting
10.4. Habilitats en l’àmbit dels Objectius de Desenvolupament Sostenible

Presentació
Objectius
Destinataris
Quadre docent