Màster en Direcció de la Responsabilitat Social en el Marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible

Objectius

  • Adquirir coneixements teòrics i pràctics sobre el projecte i sobre lobbys, RSC, objectius de desenvolupament sostenible i innovació social.
  • Adquirir la capacitat i el compromís necessaris per seleccionar, dissenyar i justificar un projecte d'investigació i dur-lo a terme amb la metodologia científica adequada.
  • Adquirir la capacitat necessària per prendre decisions, resoldre problemes i gestionar imprevistos.
  • Ser capaç d'utilitzar mètodes d'anàlisi complexos per analitzar, diagnosticar i solucionar qüestions i problemes que no es puguin analitzar amb les tècniques més simples.
  • Saber interpretar i avaluar amb esperit crític els resultats obtinguts.
  • Adquirir la capacitat necessària per exposar conceptes, mètodes i tècniques apreses i per plantejar adequadament una resposta al problema plantejat.
Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent