Màster en Psicologia Forense i Criminal

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Quadre docent
Direcció
Dr. Antonio Andrés Pueyo
Catedràtic de Psicologia del Departament de Personalitat de la Facultat de Psicologia. Professor de psicologia de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona.
Quadre docent
Alfageme, Alba.
Psicòloga. Departament d’Interior. Generalitat de Catalunya.

Andrés Pueyo, Antonio.
Psicòleg. Catedràtic i Professor de psicologia i criminologia.

Aragonés de la Cruz, Rosa Mª.
Psicòloga Forense. Generalitat de Catalunya.

Arroyo, Esther.
Professora titular de dret civil a la Universitat de Barcelona.

Bajet Royo, Jordi.
Psicòleg Forense. Generalitat de Catalunya.

Bajet, Narcís.
Advocat i traductor.

Bayo, Joaquin.
Advocat a Barcelona.

Benet i Domingo, Carles.
Psicòleg. ICAA. Departament de Benestar i Família. Generalitat de Catalunya.

Blanch, Amanda.
Psicòloga. Màster en Psicologia Forense i Criminal.

Blay, Ester.
Jurista. Professora Universitat Pompeu Fabra. Barcelona.

Bonasa, Pilar.
Psicòloga Forense i professora URiV.

Bosch, Sara.
Psicòloga. Serveis Professionals d’atenció a víctimes.

Cabello, Àngels.
Advocada a Barcelona.

Camps, Jordi.
Psicòleg. Secció de Tractament. Dir. Gral. Centres. Generalitat de Catalunya.

Cano Martín, Toni.
Psicòleg. Serveis de rehabilitació de Justícia Juvenil. Generalitat de Catalunya.

Capdevila, Manel.
Tècnic de Recerca. CEJFE. Generalitat de Catalunya.

Cartié, Mercè.
Psicòloga. Servei d'assessorament SATAF. Generalitat de Catalunya.

Casany, Ramón.
Psicòleg. Servei Mediació i Assessorament Técnic. Generalitat de Catalunya.

Corcoy Vidasolo, Mirentxu.
Catedràtica de dret penal. UB.

Cuartero, Andrés.
Psicòleg. Especialista en Psicologia Clínica.

Cuquerella Fuentes, Angel.
Metge Forense Institut Mèdic-legal de Catalunya (IMLC).

Echauri, José Antonio.
Director de PSYMAE. Navarra.

Enríquez, Mª Luisa.
Psicòloga i delegada judicial referent d'internaments. IRES.

Fernnández, Esther.
Centre d'Investigació en Criminologia. Universidad de Castilla-La Mancha.

Ferré, María.
Psicòloga Clínica. Experta Violència Domèstica. Directora SIPS.

Font, Josep.
Psicòleg i Director Centre Penitenciari de Lledoners.

Fransoy, Pius.
Jurista. Cap de Servei de MPA. Generalitat de Catalunya.

García, David.
Jutge de Menors a Barcelona.

Garrido, Vicente.
Psicòleg Criminalista. Universitat de València.

Garriga, David.
Psicòleg, criminòleg i infermer, especialista en terrorisme.

González Ordi, Héctor.
Doctor en Psicologia. Departament de Psicologia Bàsica. Universidad Complutense de Madrid.

Grau, Marta.
Neuropsicòloga i experta en avaluació forense.

Guerrero, M. Carmen.
Psicòloga. Delegada judicial MPA.

Hernández Sánchez, José Antonio.
Psicòleg Forense. Jutjats de Madrid.

Hernáez, Arantxa.
Tècnica d’insercié socio-laboral a Centre d’Iniciatives per a la reinserció.

Hortal, Juan Carlos.
Jurista. Professor titular Dret Penal a la Universitat de Barcelona.

Juárez, Josep Ramón.
Psicòleg Forense Girona. GenCat. Professor Universitat de Girona.

Loinaz, Ismael.
Psicòleg i expert en Violència de Gènere. GEAV/UB.

Marrufo, Miguel.
Psicòleg especialista en Rehabilitació i Tx. Servei de Centres Penitenciaris. Generalitat de Catalunya.

Martínez, Montse.
Cap de l’Area d’Estudis i Formació de l’Administració de Justícia al CEJFE.

Martos, Miguel.
Cap de Servei de Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència. Generalitat de Catalunya.

Mayoral, Agnés.
Psicòloga infantil. Hospital Sant Joan de Deu UFAM.

Moyano, Manuel.
Doctor en Psicologia i professor a la Universitat de Córdoba.

Mohino, Susana.
Psicòloga. Hospital Benito Menni. Sant Joan de Deu.

Moreno, Sheila.
Psicòloga Forense del SMAT de Barcelona.

Muñoz, Jose Manuel.
Psicòleg Forense del T.J.S. de Madrid.

Muro, Álvaro.
Psiquiatra CP d’Homes de Barcelona.

Navarro, Albert.
Psicòleg. Especialista en MPA.

Nogueras, Anna.
Psicòloga. Institut de seguretat pública de Catalunya.

Obiols, Jordi.
Catedràtic de Psicopatologia de la UAB.

Paradell Fernández, Lluís.
Inspector de policia. Mossos d'esquadra. Generalitat de Catalunya.

Pérez Bello, Benito.
Advocat expert en dret penitenciari.

Pujol, Amadeu.
Metge Forense. IMLC. Generalitat de Catalunya.

Puntí, Joaquim.
Doctor en Psicologia i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Redondo Illescas, Santiago.
Psicòleg expert en Tractament psicològic i criminològic. Professor titular UB.

Ribas, Maria.
Psicòloga. Unitat Terapèutica del C.E. Til.lers. Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

Rodríguez, Álvaro.
Psicòleg. Professor Dep. de Psicologia Social. UB.

Rodríguez, Pepe.
Psicòleg i periodista. Expert en Sectes i Violència als Mass-media.

Rosàs, Mª Pau.
Psicòloga. OAVD. Generalitat de Catalunya.

Sánchez, Rubén.
Psicòleg. OAVD. Generalitat de Catalunya.

Sánchez Isidoro, José.
Psicòleg. Institucions penitenciàries. MIR.

Sánchez Martínez, Laura.
Psicòloga experta en mediació. Generalitat de Catalunya.

Soler Iglesias, Carlos.
Psicòleg. Serveis Centrals. Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya.

Tamarit Sumalla, Josep Mª.
Catedràtic en Dret Penal. Universitat de Lleida i Universitat Oberta de Catalunya.

Tort, Vicenç.
Coordinador Unitat Polivalent de Psiquiatria al CP Quatre Camins.

Trasserra, Guadalupe.
Psicòloga. Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya.

Vega, Daniel.
Psicòleg clínic expert en els Trastorns de Personalitat. Hospital d'Igualada.

Vergara, Jorge.
Magistrat Titular Jutjats de Violència de Gènere a Barcelona.

Vicens, Enric.
Psiquiatra. Hospital Sant Joan de Deu.

Yoldi, Maria Teresa.
Fiscal de l’APB. Servei Especial del Tribunal del Jurat.
Presentació
Objectius
Destinataris
Programa
Sortides professionals
Descomptes i beques
Vídeo de presentació