Màster en Psicologia Forense i Criminal

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Presentació

Avalat per:

Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense

 

 

Escenaris com els tribunals o les presons, i processos com la mediació i l’atenció a les víctimes constitueixen un marc d’actuació de creixent rellevància per al psicòleg.

Actualment, la psicologia s’ha convertit en una disciplina fonamental en l’administració de justícia, i la seva intervenció, directa o indirecta, resulta indispensable en l’atenció i el tractament de la delinqüència o la violència interpersonal i de gènere, així com altres conflictes de drets personals. Aquesta necessitat d’especialització es tradueix en una demanda creixent de psicòlegs forenses. Atent a aquesta necessitat, l'Institut de Formació Contínua - IL3 de la Universitat de Barcelona, imparteix una nova edició del Màster en Psicologia Forense i Criminal.

Complementat per tallers específics i reforçat amb pràctiques en diversos centres i institucions de prestigi, el màster tracta de manera exhaustiva tots els aspectes teòrics de la psicologia forense, des de la criminologia, el dret i el sistema judicial, al comportament antisocial i criminal, les tècniques d’avaluació psicològica, les metodologies de prevenció i tractament psicològic aplicat a l’àmbit criminològic, els diversos tipus de peritatge, la mediació, la valoració del risc de violència, etc.

Així, aquest curs presencial té una clara orientació professionalitzadora global i té per objectiu formar psicòlegs forenses i experts en el camp criminològic per treballar en tots aquells llocs que ofereixen les institucions públiques de l’àmbit juridicocivil i penal, així com dels serveis socials que ho requereixin. Així mateix, el màster prepara per a l’exercici professional privat en peritatges penals, civils i de família. En edicions anteriors s’ha assolit un alt nivell d’inserció laboral i professional dels estudiants del màster, molts dels quals actualment exerceixen en territori espanyol i a l’Amèrica del Sud.

Si ets llicenciat en Psicologia i vols especialitzar-te en els contextos jurídics, forenses i criminològics, aquest és el teu programa.

Acreditació acadèmica
Màster en Psicologia Forense i Criminal per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.
Objectius
Destinataris
Programa
Quadre docent
Sortides professionals
Descomptes i beques
Vídeo de presentació