Màster en Project Management

Programa

1. Bases de la gestió de projectes
1.1. Introducció a la gestió de projectes
1.2. Els models de referència de la gestió de projectes
1.3. L'entorn del projecte
1.4. El cicle de vida d'un projecte: fases

2. Les àrees bàsiques de la gestió de projectes
2.1. L'abast del projecte: què cal fer?
2.2. Els terminis: quant es trigarà a fer-ho?
2.3. El cost: quant costarà fer-ho?
2.4. El mètode de gestió del valor guanyat (EVM)

3. Àrees complementàries de la gestió de projectes
3.1. La qualitat del projecte i en el projecte
3.2. Els riscos: veritable eix de gestió dels projectes
3.3. Adquisicions i contractes

4. Les persones i la gestió de projectes
4.1. Habilitats directives del Project Manager
4.2. Gestionar les parts interessades en el projecte
4.3. Les comunicacions del projecte

5. Gestió financera
5.1. Introducció a la gestió financera
5.2. Estats financers
5.3. Anàlisi financera
5.4. Finançament
5.5. Valoració de projectes o empreses
5.6. Conclusions: el rol del Project Manager a l'àrea financera

6. Tècniques i eines transversals en la gestió de projectes
6.1. Entorns de treball i gestió documental
6.2. Agilitat i gestió de tasques
6.3. Cronogrames i pressupostos
6.4. Creativitat i Diagramació
6.5. Presentacions professionals
6.6. Reunions i equips virtuals

7. Integració: el projecte com a sistema
7.1. Integració de les àrees o matèries de la gestió de projectes
7.2. El control integrat de canvis: element clau per a la gestió del projecte
7.3. Les interrelacions entre els cinc grups de processos i el cicle de gestió de l'execució del projecte
7.4. La gestió de la documentació del projecte
7.5. Gestió de coneixement generat al llarg del projecte
7.6. Concepció del projecte, com a sistema: gestió integral del projecte

8. Altres metodologies de gestió de projectes
8.1. Gestió del risc, cicle de la vida i la cadena crítica
8.2. Mètodes tradicionals i predictius: PRINCE2 i l'enfocament del Marc Lògic (Logical Framework Approach)
8.3. Mètodes "Àgils": SCRUM, Kanban i Lean Project Management
8.4. Projectes Lean 6 Sigma
8.5. Indagació Apreciativa: una metodologia per crear "canvis positius"

9. Exercici professional del Project Manager
9.1. Les certificacions i homologacions professionals
9.2. Gestió de projectes en àmbits concrets 
9.3. Gestió de projectes complexos
9.4. Gestió d'organitzacions per projectes
9.5. Present i futur de la professió

10. Projecte final de màster (PFM)

Presentació
Objectius
Destinataris
Quadre docent
Descomptes i beques