Màster en Project Management

Objectius

L'objectiu principal del màster és formar, d'una forma pràctica, professionals preparats en aquesta disciplina i que siguin capaços de donar resposta a les necessitats de les organitzacions, cada vegada més interessades a incorporar la gestió de projectes en la seva operativa habitual. Per això, el màster ofereix els mitjans més adequats, tant en el temari com en el perfil del professorat.

En finalitzar el màster, l'alumne serà capaç de:

  • Proposar una metodologia per poder captar el problema o la idea que justifica un projecte i com materialitzar-la.
  • Buscar el plantejament adequat que porti a la resolució, coneixent i utilitzant les eines necessàries en cada ocasió per gestionar amb èxit l'execució.
  • Adaptar-se a qualsevol circumstància, de manera flexible i eficaç, buscant la màxima satisfacció de les parts interessades i respectant els objectius del projecte.
  • Treballar en equip i conèixer les claus del lideratge per assumir els reptes de la gestió de persones i les habilitats directives necessàries.
  • Dominar el cos de coneixements i bones pràctiques sobre Project Management proporcionat pels models de reconegut prestigi internacional, com són la coneguda Guia PMBOK® i la norma internacional UNE-ISO 21.500:2013.
  • Conèixer, d'una manera àmplia i rigorosa, altres metodologies actuals de gestió de projectes: PRINCE2, ITIL v3, Agile/SCRUM, Marc Lògic, etc.
Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques