Màster en Project Management

Presentació

Què tenen en comú una expedició a l'Antàrtida, el disseny i llançament d'un nou producte, el desenvolupament i posada en marxa d'un programa informàtic, la recuperació de l'hàbitat d'una espècie protegida, el disseny i construcció d'un nou vehicle, la organització d'un esdeveniment multitudinari i la construcció i posada en marxa d'una planta industrial? La resposta és que tots són projectes.

Avui dia, la gestió de projectes (project management) és una de les especialitats més sol·licitades per les organitzacions. El dia a dia del project manager consisteix a conèixer l'estat i desenvolupament dels projectes sota el seu càrrec, així com la seva interrelació amb l'estructura funcional de l'organització i altres parts interessades per a la consecució dels objectius establerts. D'acord amb les exigències de la seva organització, ha de preparar-se per ser la figura clau en el disseny, planificació, execució, seguiment i control, i el tancament dels projectes sota la seva responsabilitat. Tot això motivant i gestionant un equip de persones, en definitiva, exercint el lideratge del projecte.

El Màster en Project Management – en línia de l'Institut de Formació Contínua - IL3 de la Universitat de Barcelona utilitza com a bases conceptuals els models de gestió de projectes proporcionats per la Project Management Body of Knowledge Guide – PMBOK® Guide (Guia PMBOK®) publicada pel Project Management Institute (PMI®) i per la norma internacional UNE-ISO 21.500: 2013 - directrius per a la direcció i gestió de projectes, sense oblidar altres reputats enfocaments internacionals de gestió de projectes (PRINCE2®, ITIL v3, Agile/SCRUM, Marco Lógico, etc.), i ofereix una formació multidisciplinària impartida per professors provinents tant de l'àmbit universitari, com d'enginyeries, consultories, empreses industrials i serveis.

El programa respon, des d'una perspectiva eminentment pràctica, a la necessitat actual de les empreses d'incorporar professionals especialitzats en project management, preparats per estar al capdavant de projectes en diferents àmbits i de diferent nivell de complexitat. Així mateix, aquest màster ofereix les bases per superar amb èxit l'examen de certificació Project Manager Professional (PMP®) del PMI®.

Tots els alumnes inscrits tindran accés a la Norma UNE-ISO 21.500:2013 i seran membres del PMI durant un any amb accés als diferents materials digitals, inclosa la guia PMBOK, i a la comunitat.

Acreditació acadèmica

Màster en Project Management per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

Objectius
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques