Màster en Nutrició, Salut i Interaccions Aliment-Medicament

Objectius

  • Exposar els elements bàsics que han de fixar els criteris d'intervenció terapèutica i els objectius que cal assolir, com també les diferents estratègies terapèutiques i preventives de les patologies més prevalents de la nostra societat.
  • Conèixer les principals interaccions que es poden presentar entre aliments i medicaments, els seus mecanismes i les seves conseqüències.
  • Aportar elements de criteri per a la presa de decisions respecte a les mesures a seguir davant una possible interacció, contemplant tant la importància del seu efecte clínic com el grau d'evidència i la consistència dels estudis que les descriuen.
Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques