Màster en Nutrició i Alimentació

Objectius

  • Completar la formació que s'ha adquirit prèviament sobre el complex món dels aliments i l'alimentació, les seves repercussions en l'organisme humà, i en definitiva, la nutrició, des d'un enfocament global i integrador.
  • Adquirir coneixements teòrics i pràctics sobre les bases científiques de la nutrició en relació amb els darrers desenvolupaments i tendències en aquest  camp, i conèixer les eines necessàries per a l'avaluació dels hàbits alimentaris i la proposta de tècniques, estratègies i models d'intervenció nutricional en les situacions fisiològiques especials i en les patologies més freqüents o relacionades amb l'alimentació.
  • Participar en l'intercanvi d'experiències i debats mitjançant l'ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques