Màster en Nutrició i Alimentació

Presentació

Els temes relacionats amb el món de l'alimentació i la nutrició són de permanent actualitat en els àmbits científic, tecnològic, sanitari i social.

La nostra societat es preocupa per disposar d'uns aliments segurs i garantitzats i s'interessa de manera creixent per les relacions entre alimentació i salut, en el seu vessant preventiu, a més de com aquests ajuden en la terapèutica de moltes malalties. Les diferents etapes de la vida i les diferents situacions fisiològiques condicionen diferents requeriments nutricionals.

Aquestes relacions, generalment complexes, requereixen un coneixement cada vegada més profund de tots els components dels aliments i les seves accions sobre l'organisme. A més, la nutrició és una ciència recent, en permanent evolució i l'evidència científica pot ser modificada com a conseqüència dels continus troballes o la re-avaluació d'estudis i observacions ja fetes, aquests esdeveniments obliguen necessitats de formació continuada per als professionals sanitaris relacionats amb aquest interessant món.

El Màster en Nutrició i Alimentació, en el qual han intervingut més de 40 prestigiosos professionals del món de la nutrició des de diferents àrees de treball (Universitat, món hospitalari, l’Administració o de l'empresa privada), proporciona a l'alumnat coneixements teòrics i pràctics sobre les bases científiques de la Nutrició i sobre els últims desenvolupaments i tendències, facilitant també les eines necessàries per a avaluar els hàbits alimentaris a nivell individual i col·lectiu.

Acreditació acadèmica
Màster en Nutrició i Alimentació per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 70 crèdits ECTS.
Objectius
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques