Màster en Medicina Cosmètica, Estètica i de l'Envelliment Fisiològic

Destinataris

Llicenciats en Medicina i altres llicenciats en l'àmbit de la salut, per exemple psicòlegs, odontòlegs, biòlegs i farmacòlegs.

Presentació
Objectius
Programa
Quadre docent