Màster en Medicina Avaluadora i Peritatge Mèdic

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Sortides professionals

Algunes de les sortides professionals del Màster en Medicina Avaluadora i Peritatge Mèdic són les següents:

  • Metge inspector en un Equip de Valoració d’Incapacitats (EVI).
  • Pèrit mèdic en una mútua d’accidents de treball i malalties professionals.
  • Pèrit mèdic en una companyia d’assegurances.
  • Metge valorador de discapacitats.
  • Metge valorador en centres d’aptitud per a la conducció de vehicles de motor.
  • Pèrit mèdic independent.  
  • Metge inspector de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries (ICAMS).
Presentació
Objectius
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques
Experiència d'alumnat