Màster en Medicina Avaluadora i Peritatge Mèdic

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Presentació

La valoració del dany corporal és l’activitat mèdica que avalua les lesions, incapacitats, seqüeles i perjudicis derivats d’accidents o de malalties a fi de determinar una indemnització justa.

Els àmbits que comprèn la medicina avaluadora i el peritatge mèdic són amplis, segons el tipus d’accident o l’origen de la malaltia. El Màster en Medicina Avaluadora i Peritatge Mèdic està orientat a l’actualització de tots els àmbits de pericial mèdic, amb un èmfasi especial en les incapacitats laborals. El Màster és 100% on-line, llevat de l’examen final, que és presencial a escollir entre diverses ciutats espanyoles o de l’Amèrica Llatina.

En accidents laborals o de trànsit, en agressions o lesions per causes vinculades a tercers, o en qualsevol altra mena d’afectació sobre la integritat física o mental, cal dur a terme una valoració física per poder reclamar el dolor o dany sofert de forma independent o addicional a les prestacions socials o privades que corresponguin.

En l’entorn laboral, algunes empreses disposen d’un servei de prevenció, en què el metge del treball s'encarrega del control de la salut dels treballadors. Tanmateix són freqüents les discrepàncies sobre l’existència prèvia d’una malaltia, o si aquesta pot ser derivada de l’actuació laboral. En aquests casos, cal l’avaluació independent d’un pèrit mèdic.

Les avaluacions també poden ser útils en casos mèdics legals. A més de comparar el cas amb la jurisprudència mèdica i legal vigent, la detecció d’una possible negligència mèdica requereix estudiar acuradament l’historial clínic del pacient i contrastar diagnòstics.

Si ets llicenciat en Medicina i Cirurgia i vols exercir com a metge inspector d’un EVI (Equip de Valoració d’Incapacitats), de l’ICAM (Institut Català d'Avaluacions Mèdiques), o com a pèrit mèdic, ja sigui independent, d’una mútua d’accidents de treball i malalties professionals o d’una companyia d’assegurances, aquest és el teu màster.

Acreditació acadèmica
Màster en Medicina Avaluadora i Peritatge Mèdic per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.
Objectius
Destinataris
Programa
Quadre docent
Sortides professionals
Descomptes i beques
Experiència d'alumnat