Màster en Intervenció Psicològica en els Trastorns de la Conducta Alimentària i l'Obesitat

Programa

El programa formatiu està composat per dues unitats principals que es poden cursar de forma independent (donant lloc a títols de postgrau) o conjunta (màster complet). La primera té un caràcter teòric-pràctic i la segona és eminentment pràctica. Per a la titulació de Màster s'haurà de cursar el mòdul III. Recapitulació del treball clínic realitzat amb un pacient.

1. MODEL INTEGRAT DE TRACTAMENT DELS TRASTORNS DE LA CONDUCTA ALIMENTÀRIA I L'OBESITAT (30 ECTS)
Diploma de postgrau vinculat al Master en intervenció psicològica en els TCA i l'Obesitat.

1. Conceptualització i avaluació dels trastorns de la conducta alimentària (TCA)
1.1. Conceptualització dels TCA
1.2. Avaluació integrada en els TCA

2. Modalitats i tècniques d’intervenció en els trastorns de la conducta alimentària
2.1. Procediments en Intervenció individual I: estratègies i tècniques generals
2.2. Procediments en Intervenció individual II: conceptualització i tècniques d’intervenció específiques en trastorns associats al TCA
2.3. Intervenció familiar
2.4. Intervenció grupal
2.5. Intervenció rehabilitadora
2.6. Tractaments biològics
2.7. Aportacions de les neurociències
2.8. Bloc sociocultural

3. Models d’intervenció en la obesitat
3.1. Conceptualització, epidemiologia, complicacions, aspectes psicològics associats a la obesitat, indicació de tractament
3.2. Avaluació interdisciplinària
3.3. Modalitats d’intervenció en la obesitat

2. ENTRENAMENT EN LA PRÀCTICA CLÍNICA AMB ELS TRASTORNS DE LA CONDUCTA ALIMENTÀRIA I L'OBESITAT (35 ECTS)
Diploma de postgrau vinculat al Master en intervenció psicològica en els TCA i l'Obesitat.

1. Formació pràctica supervisada en el context hospitalari
2. Entrenament en diagnòstic i avaluació
3. Maneig de la teràpia de grup
4. Pràctica dirigida a la Intervenció familiar
5. Pràctica d’intervenció en grups de familiars
6. Entrenament en rehabilitació i reinserció psicosocial
7. Seguiment supervisat individualment de casos clínics

3. RECAPITULACIÓ DEL TREBALL CLÍNIC REALITZAT AMB UN PACIENT (5 ECTS)

Presentació
Objectius
Destinataris
Quadre docent