Màster en Intel·ligència Emocional i Coaching a l'Entorn Laboral

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Objectius

En finalitzar el Màster en Intel·ligència Emocional i Coaching a l'Entorn Laboral, l'alumne haurà de ser capaç de:

  • Entendre i integrar a la seva pràctica diària els fonaments sobre intel·ligència emocional.
  • Ser emocionalment competent per enfrontar-se de manera efectiva als reptes personals i professionals que es plantegen a l'entorn laboral.
  • Desenvolupar les competències socials i de regulació emocional necessàries per a canalitzar les emocions en les relacions amb d'altres persones, especialment en situacions crítiques i de conflicte.
  • Disposar de les estratègies, tècniques, habilitats i de la metodologia necessàries per a potenciar el desenvolupament d'aquestes competències en altres persones.
  • Implementar la intel·ligència emocional en àmbits professionals concrets.
  • Desenvolupar l'activitat de coach de manera professional i resolutiva.
Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques
Intel·ligència emocional