Màster en Infermeria d'Urgències Hospitalàries

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Presentació

Programa reconegut d'interès per:
enfermeria-presentacion

 

 

La infermeria és un col·lectiu que està necessàriament immers en un procés continu de formació. Aquesta professió construeix el seu propi coneixement amb l'experiència assistencial i amb la investigació. En el camp de les urgències i emergències és imprescindible actualitzar de forma constant aquest coneixement per saber valorar, i poder actuar, en situacions que requereixin la màxima eficàcia en la presa de decisions, amb l'objectiu únic de salvar una vida o resoldre situacions de màxim risc vital.

En cada situació en què es requereix atenció sanitària immediata, el personal d'infermeria ha de complir un paper que va més enllà de l'àmbit assistencial, doncs les seves funcions també contemplen la planificació, organització i prevenció, a més d'intervenir en l'atenció i suport als familiars i acompanyants, que viuen amb els pacients moments molt intensos d'angoixa i incertesa.

Tenint en compte l'exposat, i conscients de què qualsevol millora de la capacitat assistencial de la infermeria repercuteix en el benefici als pacients, així com el reconeixement d'un major grau de responsabilitat, autonomia i competències, el Màster en Infermeria d'Urgències Hospitalàries de l'Institut de Formació Continua - IL3 de la Universitat de Barcelona es fonamenta en l'atenció integral al pacient urgent i emergent i basa els aprenentatges en els coneixements científics i les experiències de l'equip docent que participa mitjançant aplicació de casos, tallers pràctics i treballs de grup.
Impartit en modalitat semipresencial, combina el desenvolupament teòric mitjançant autoaprenentatge i autoavaluació a través de casos clínics, fòrums de participació i simulacions virtuals, i el desenvolupament de les habilitats clíniques amb tallers pràctics i experimentals.

Si ets diplomat /ada, graduat /ada o doctor /a en infermeria i vols especialitzar-te en atenció urgent o emergent, o ja ets un professional de les urgències hospitalàries i vols ampliar els teus coneixements o obtenir una titulació superior especialitzada, aquest és el teu programa.

Acreditació acadèmica
Màster en Infermeria d'Urgències Hospitalàries per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

Amb acreditació de Suport Vital Bàsic + DEA d'acord amb les recomenacions de la European Resucitation Council.
Objectius
Destinataris
Programa
Quadre docent
Sortides professionals
Descomptes i beques
Presentació del Màster
Vídeo de presentació