Màster en Infermeria d'Urgències Hospitalàries

Modalitat Semipresencial
Idioma Castellà
Inici curs 06 de setembre de 2019
Final curs 28 de juny de 2020
Preu 3870
(Inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona)
TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Tres raons per escollir-lo

  • Respon a les necessitats actuals de l'infermer en els serveis d'urgències i emergències, capacitant-lo per a la presa de decisions urgents amb criteris d'eficiència i qualitat.
  • Aval de 13 edicions d'experiència en formació en infermeria d'urgències i més de 2.400 professionals formats, la majoria dels quals forma part dels serveis d'urgències dels nostres hospitals i d'emergències extrahospitalàries.
  • Modalitat semipresencial, que permet l'accés d'infermers/es de qualsevol provincia o país i és compatible amb l'activitat assistencial. Inclou tallers d'habilitats clíniques i ofereix pràctiques curriculars en serveis d'urgències d'hospitals amb alta tecnologia.

 

Presentació
Objectius
Destinataris
Programa
Quadre docent
Sortides professionals
Descomptes i beques
Presentació del Màster
Vídeo de presentació