Màster en Infermeria Radiològica

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Programa

Primer curs

1. Cures i investigació infermera. Sistemes i tecnologia de la informació
1.1. Història de la radiologia.
1.2. Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).
1.3. Innovació i tendències en diagnòstic per la imatge.
1.4. Visió assistencial en el procés de diagnòstic per la imatge.
1.5. Cures infermeres
1.6. Disseny d'un estudi i la seva presentació.
1.7. Disseny d'una publicació escrita
1.8. Deontologia davant la investigació i la publicació de treballs

2. Fonaments biofísics de les radiacions
2.1. Protecció radiològica
2.2. Legislació i normativa bàsica en vigor, aplicable a les instal•lacions radioactives
2.3. Aspectes legals i administratius específics de la medicina nuclear
2.4. Aplicació de les fonts radioactives no encapsulades
2.5. Riscos radiològics associats a l’ús de fonts no encapsulades
2.6. Disseny de la instal·lació de medicina nuclear
2.7. Procediments operatius de la medicina nuclear
2.8. Aspectes legals i administratius específics de la radioteràpia
2.9. Aplicació de les radiacions ionitzants en un servei de radioteràpia
2.10. Riscos radiològics associats a l’aplicació de radiacions ionitzants amb finalitats terapèutics
2.11. Disseny de la instal·lació de radioteràpia
2.12. Procediments operatius de la radioteràpia

3. Diagnòstic per la imatge I
3.1. Introducció al diagnòstic per la imatge.
3.2. Exploracions convencionals simples.
3.3. Mitjans de contrast per a RX.
3.4. Radiologia convencional contrastada.
3.5. Mamografia.
3.6. Ecografia.

4. Diagnòstic per la imatge II
4.1. Tomografia computada.
4.2. Ressonància magnètica.
4.3. Radiologia vascular intervencionista.
4.4. Hemodinàmica cardíaca o cardiologia intervencionista.

Segon curs

5. Medicina nuclear I
5.1. Introducció a la medicina nuclear.
5.2. La tomografia per emissió de positrons.
5.3. Exploracions en cardiologia nuclear.
5.4. Exploracions en endocrinologia.
5.5. Exploracions en neurologia i nefrourologia.
5.6. Exploracions del sistema musculoesquelètic.
5.7. Exploració pulmonar.

6. Medicina nuclear II
6.1. Altres exploracions isotòpiques en MN i marcatge cel·lular.
6.2. Exploracions en oncologia. Aplicacions terapèutiques dels radioisòtops.
6.3. Medicina nuclear pediàtrica.
6.4. Protecció radiològica en medicina nuclear.

7. Radioteràpia oncològica
7.1. Introducció a l’oncologia radioteràpica.
7.2. Radiobiologia.
7.3. Radioteràpia externa.
7.4. Braquiteràpia.
7.5. Planificació i dosimetria d'un tractament.
7.6. Atenció d’infermeria: aspectes generals
7.7. Conceptes bàsics en el tractament de tumors.

8. Projecte final

Presentació
Objectius
Destinataris
Quadre docent
Sortides professionals
Descomptes i beques