Màster en Infermeria Quirúrgica

Programa

1. Infermeria Perioperatòria
1.1. El procés quirúrgic
1.2. Organització del bloc quirúrgic. Competències professionals
1.3. Cures preoperatòries
1.4. Cures perioperatòries
1.5. Instrumental quirúrgic
1.6. Esterilització i asèpsia. Infecció quirúrgica
1.7. Sutures
1.8. Recompte de materials
1.9. Documentació perioperatòria

2. Treball Final de Màster: Metodologia de la Recerca i Projecte de Recerca

3. Cures d'Infermeria al Malalt Quirúrgic segons els diferents tipus de Cirurgia
3.1. Cirurgia general i digestiva
3.2. Cirurgia ortopèdica i traumatològica
3.3. Cirurgia ginecològica i obstètrica
3.4. Cirurgia urològica
3.5. Cirurgia toràcica
3.6. Cirurgia cardíaca
3.7. Cirurgia vascular
3.8. Neurocirurgia
3.9. Cirurgia plàstica i reparadora
3.10. Cirurgia oftalmològica
3.11. Cirurgia otorrinolaringològica
3.12. Cirurgia robòtica

4. Aspectes de Gestió del Bloc Quirúrgic
4.1. Gestió del bloc quirúrgic
4.2. Gestió de conflictes al bloc quirúrgic
4.3. Gestió dels riscos laborals
4.4. Marc de legalitat aplicable al bloc quirúrgic

5. Pràctiques Clíniques al Bloc Quirúrgic

Presentació
Objectius
Destinataris
Quadre docent
Descomptes i beques