Màster en Infermeria Quirúrgica

Objectius

  • Adquirir els coneixements, les habilitats i les pràctiques necessàries per tenir cura, d'una manera integral, del malalt quirúrgic.
  • Descriure i desenvolupar detalladament l'infermeria en el procés quirúrgic, les cures d'infermeria en els diversos tipus d'intervenció quirúrgica i els seus aspectes psicosocials.
  • Facilitar el desenvolupament professional en l'àmbit quirúrgic amb criteris de nivell d'excel·lència competencial per tal d'enfortir l'assertivitat en el maneig de la gestió de recursos, del tracte amb el malalt i del respecte als seus valors, així com de la resta de l'equip, i en la promoció de la pròpia salut.
Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques