Màster en Infermeria Quirúrgica

Presentació

Aquest màster està dirigit a diplomats/des en Infermeria que desitgin enriquir el seu desenvolupament professional mitjançant la formació continuada per perfeccionar els seus coneixements i habilitats en l'àmbit quirúrgic.

Aquest nou ensenyament és el resultat de l'evolució natural del curs de postgrau en Infermeria Quirúrgica que, durant el curs 2005-2006, va complir la seva 15a. edició.

L'important avenç de la tecnologia aplicada a l'àmbit de la salut, i les activitats infermeres cada vegada més especialitzades, prioritza l'ampliació dels coneixements necessaris per millorar l'atenció als pacients sotmesos a una intervenció quirúrgica. Per aquest motiu, hem ampliat i actualitzat els nostres continguts teòrics i pràctics, transformant el curs de postgrau en un màster.

Acreditació acadèmica
Màster en Infermeria Quirúrgica per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS. 
Objectius
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques