Màster en Infermeria Oncològica

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Objectius

  • Augmentar el coneixement, les habilitats pràctiques i les competències dels infermers a l'àmbit de l'especialització oncohematològica.
  • Capacitar i professionalitzar als infermers/es per contribuir a una millora dels diferents àmbits de la infermeria oncohematològica: pràctica assistencial, recerca, gestió, i qualitat.
  • Potenciar i estimular el desenvolupament de capacitats estratègiques dins l'especialitat d'infermeria oncològica.
Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent
Sortides professionals
Descomptes i beques