Màster en Infermeria Escolar

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Objectius

Acció formativa orientada a l'adquisició i/o actualització dels fonaments teòrics i els instruments metodològics que permeten a l'infermer/a escolar dissenyar i desenvolupar accions formatives i/o assistencials en el centre escolar de manera fonamentada i competent. Objectius específics que han d'assolir els professionals de la infermeria que realitzin aquest màster:

  • Descriure i analitzar els elements clau que conformen el fet pedagògic per aclarir-ne el sentit i apropar-se a una comprensió més profunda de la pràctica de l'educació per a la salut en el centre escolar.
  • Conèixer l'univers conceptual dels elements implicats en el disseny i desenvolupament del procés d'ensenyament i aprenentatge en totes les etapes del cicle vital.
  • Identificar i analitzar diverses modalitats i estratègies d'ensenyament i la seva possible aplicació al centre escolar.
  • Dissenyar i portar a terme accions de prevenció i promoció de la salut a l'escola i a la comunitat a través de les TIC.
  • Posar en marxa controls i exàmens que permetin detectar precoçment malalties i problemes de salut.
  • Elaborar protocols d'actuació davant de situacions de risc en la infància i adolescència.
  • Identificar les actuacions que s'han de dur a terme davant d'accidents, urgències i emergències en el medi escolar.
  • Descriure els diferents mètodes i tècniques d'investigació qualitativa i quantitativa.
  • Elaborar projectes de recerca/intervenció en educació per a la salut a l'escola.
Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent
Sortides professionals
Descomptes i beques
Testimonial ex-alumnes
Vídeo de presentació