Màster en Infermeria Escolar

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Presentació

Actualment, és un fet que la professió infermera té una clara dimensió educativa que progressivament guanya un protagonisme especial. Aquesta afirmació està justificada per motius epidemiològics, de salut pública i socioeconòmics. No obstant, és difícil decidir com i fins a quin punt aquest element formatiu s’ha de convertir en un component de l’activitat professional de l’infermer/a.

El que sí és possible afirmar és que quan una professió duu a terme una intervenció educativa sistemàtica i intencional, com en el cas de la infermeria escolar, és imprescindible desenvolupar competències pedagògiques entre els seus membres. Aquesta és precisament la voluntat d’aquest programa.

El Màster en Infermeria Escolar neix amb l’objectiu de potenciar els coneixements pedagògics, les habilitats didàctiques, les competències tècniques i les destreses necessàries per tal de preparar el professional infermer per al disseny i desenvolupament d’intervencions educatives i assistencials de qualitat en el centre escolar, i capacitar-lo en l’acompliment de les diverses funcions que es poden dur a terme en aquest àmbit. Així, se’l converteix en un agent d’innovació i de dinamització pedagògica en la salut escolar. Entre aquestes funcions de l’infermer/a escolar destaquen:

- L'educació per a la salut dirigida a tota la comunitat educativa.
- L'atenció integral de totes les malalties físiques i psíquiques.
- El control i seguiment de malalties cròniques.
- L'atenció immediata davant d'urgències i emergències.
- El control d'una alimentació equilibrada.
- La prevenció i detecció precoç dels problemes de salut més rellevants a l'edat escolar.
- L'assessora/consellera.
- La coordinació i gestió de temes sanitaris.

Aquestes funcions les duen a terme oficialment les infermeres escolars en molts països de la Unió Europea i de la resta del món des de fa dècades. A Espanya, la infermera escolar està institucionalitzada a tots els col·legis o centres d'educació especial, i actualment es va introduint progressivament als col·legis ordinaris d’algunes comunitats autònomes.

El màster, en modalitat on-line i amb caràcter professionalitzador, està estructurat en sis mòduls (formació de formadors -disseny i impartició-, salut escolar, recerca qualitativa i quantitativa en infermeria i elaboració d'un projecte), fent especial èmfasi en el mòdul de salut escolar.

Si ets infermer/a i t’interessa l’àmbit de la salut escolar, aquest és el teu màster.

Acreditació acadèmica
Màster en Infermeria Escolar per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.
Objectius
Destinataris
Programa
Quadre docent
Sortides professionals
Descomptes i beques
Testimonial ex-alumnes
Vídeo de presentació