Màster en Grups i Psicodrama

Programa

1. Teoria i tècnica en grups i psicodrama

1.1. Teoria de la psicoteràpia de grup i del psicodrama clàssic i actual. Es desenvoluparan conceptes fonamentals de la teoria i la tècnica psicodramàtica.

 • Història de la psicoteràpia de grup i el psicodrama.
 • Teoria psicodramàtica.
 • Teoria dels grups.
 • Teoria de l'escena.
 • Teoria del cos en psicoteràpia
 • Teoria dels objectes en psicodrama.

1.2. Tècnica i entrenament psicodramàtics. Es realitza un entrenament pràctic per a la instrumentació de rol de psicodramatista.

 • La sessió de psicodrama.
 • L’equip psicodramàtic.
 • Tècniques psicodramàtiques.
 • Entrenament en coordinació de grups.
 • Entrenament corporal.
 • Entrenament actoral en psicodrama.
 • Direcció escènica en psicodrama.

2. Aplicacions dels grups i psicodrama

2.1 Aplicacions de les tècniques en grup i psicodrama. Es desenvoluparan els conceptes fonamentals i les tècniques d’aplicació del psicodrama.

 • Psicodrama psicoanalític.
 • Neurosis, patologies frontereres, psicosis i malaltia psicosomàtica.
 • Psicodrama en nens i adolescents. Psicodrama de parella, famílies i grups preformats.
 • Psicodrama individual. Psicodrama en la comunitat

2.2. Entrenament del rol de psicoterapeuta de grup i psicodramatista. Es realitzarà un entrenament pràctic per a la instrumentació de rol de Psicoterapeuta de grup i de Psicodramatista: entrenament en coordinació de grups, actoral, corporal i de direcció escènica.

 • Entrenament actoral en psicodrama.
 • Direcció escènica en psicodrama.
 • Role playing per al entrenament dels rols de Psicoterapeuta de grup i de Director i Jo-Auxiliar de Psicodrama en diverses aplicacions.
 • Eines fonamentals de metodologia d’investigació.

2.3. Presentació de treballs.

3. Teoria i tècnica avançades en psicoteràpia de grups i psicodrama

3.1. Seminari teoricotècnic avançat que discorrerà bàsicament sobre dos eixos temàtics:

 • Les escenes temudes del coordinador de grups i del psicodramatista
 • La integració de conceptes teòrics i la seva instrumentació tècnica

4. Tallers de tècnica
4.1. Taller de Teatre de Figures i Psicodrama. Teoria dels Objectes en Psicodrama: objecte intermediari i intraintermediari, objecte transicional i objecte protèsic. La titella i els objectes. Aplicacions en les diferents psicopatologies i en els diferents camps de treball (salut mental, ensenyament, treball social i comunitari).
4.2. Taller sobre el cos i l’espai en grups i psicodrama. Imatge del cos i imatge inconscient del cos. Cos, paraula i acció. Teoria de la representació: la representació psíquica (representació de cosa, representació de paraula, representació de l’acció) i la representació en l’espai escènic.
4.3. Taller d’arts plàstiques en grup i psicodrama. Introducció a la teoria i la tècnica del treball amb la representació plàstica en grups i psicodrama.
4.4. Taller de teatre i psicodrama.

 • Introducció a la teoria i la tècnica de l’escena en grups i psicodrama.
 • Escenificació de la vida psíquica. El teatre de la ment. Persona, rol i personatge. El text i l’acció dramàtica en les diferents patologies i en las diferents etapes evolutives: bogeria, ficció i realitat.

4.5. Taller de màscares i improvisació. Teoria i tècnica de la improvisació i la màscara. La màscara com a objecte intermediari i intraintermediari. La màscara corporal i la màscara teatral. Corporització del rostre i rostrificació del cos. Definició d’escenari transicional i d’escenari corporal.

5. Pràctiques institucionals i d’investigació.

6. Teoria i tècniques avançades en grups i psicodrama 2 (comú per a les dues especialitats).
6.1. Aprenentatge de rols. Jocs dramàtics.
6.2. Teatre de figures.
6.3. Processos de transformació en les persones i els grups.
6.4. Models d'anàlisi grupal.
6.5. Tècniques de creació plàstica i de representació gràfica.
6.7. Modalitats de lideratge grupal.
6.8. Dinàmica d'una sessió de psicodrama.
6.9. El teatre terapèutic. Escenografies de la vida quotidiana.
6.10. Psicodrama corporal. Imatge del cos.
6.11. Teoria del subjecte i teoria de l’objecte.
6.12. La intersubjectivitat en els grups terapèutics i les relacions internes en els grups de treball.

7. (Especialitat en Salut Mental) Teoria i tècniques en diverses psicoteràpies.
7.1. Psicoteràpies estratègiques.
7.2. Psicoteràpia psicoanalítica breu.
7.3. Psicoteràpies online.
7.4. Psicoteràpies constructivistes.
7.5. Psicoteràpia sistèmica.

7. (Especialitat en Organitzacions i Empreses) Teoria de les organitzacions i de les empreses i mètodes d'intervenció en grups i psicodrama.
7.1. Organitzacions i empreses: creació de riquesa i benestar.
7.2. Consolidació empresarial: gestió del canvi empresarial i comprensió de processos grupals i individuals. Intervenció en els processos grupals.
7.3. Avaluació de resultats.

8. (Especialització Salut Mental) Estructuració del rol de psicoterapeuta de grups i psicodramatista.
8.1. Escenes nuclears del coordinador de grup i psicodramatista.
8.2. Treball de coordinació de grups i psicodrama a partir de casos clínics.

8. (Especialitat en Organitzacions i Empreses) Estructuració del rol de coordinador de grups i psicodramatista.
8.1. Desenvolupament de les pròpies habilitats i l’autolideratge.
8.2. Experiències en comerç exterior i negociació internacional.
8.3. Gestió de comunicació interna i externa de l'empresa.
8.4. Gestió global de l'empresa.
8.5. Desenvolupament de les capacitats creatives.
8.6. Gestió de dades com a element de competitivitat.
8.7. Tècniques d'acció en la gestió de situacions temudes.
8.8. Compromís i delegació: factors claus per al canvi.

9. Pràctiques institucionals i privades (segons l’especialitat).

10. Treball de final de màster (segons l’especialitat).

Presentació
Objectius
Destinataris
Quadre docent