Màster en Grups i Psicodrama

Modalitat Semipresencial
Idioma Català i Castellà
Lloc GRUP. c/ Duquessa d’Orleans 28 - 08034 Barcelona
Inici curs 18 d' octubre de 2019
Final curs 11 de juliol de 2021
Preu 6440
(Inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona)
Tres raons per escollir-lo
  • Titulació atorgada per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona amb la presència d'un experimentat equip docent provinent dels camps de la salut mental, l'art i l'empresa.
  • Salut mental: respon a la creixent demanda d'especialistes en tècniques de grup i psicodrama en salut mental, educació i comunitat. Inclou una sòlida formació teòrica, un actiu entrenament tècnic i pràctiques institucionals per al compliment de la tasca de coordinador de grups i de psicodramatista.
  • Organitzacions i empreses: respon a la creixent demanda d'especialistes en tècniques per organitzar i gestionar equips de treball i desenvolupar la creativitat, el funcionament i la comunicació interna. Es duen a terme pràctiques en organitzacions i empreses.
Presentació
Objectius
Destinataris
Programa
Quadre docent