Màster en Gestió en Serveis d'Infermeria

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Presentació

La raó de ser dels equips d’atenció primària és donar resposta a l’atenció sanitària integral, preventiva, curativa i rehabilitadora. Per aconseguir-ho de forma òptima, els serveis d’infermeria han d’estar ben gestionats, tenir ben definits tots els elements que caracteritzen la seva missió i haver desenvolupat un model d’autoavaluació amb criteris mínims i d’excel•lència que totes les àrees puguin fer servir per orientar la seva gestió. Han d’unificar i consensuar criteris, procediments i metodologies per garantir una adequada utilització dels recursos i la qualitat de les cures.

Resulta evident doncs, la necessitat de formació específica en l’àrea de gestió per al personal dels serveis d’infermeria, tenint en compte, a més, la posició estratègica que tenen aquests professionals en el sistema de salut.

El Màster en Gestió en Serveis d’Infermeria aborda aspectes clau dels sistemes i les polítiques de sanitat: teories i tendències en la gestió, direcció i organització en planificació estratègica, en polítiques de formació i investigació, en desenvolupament professional del personal, en lideratge i motivació, en la gestió dels recursos humans, polítiques de personal, gestió del temps, mesurament de les càrregues de treball, gestió dels recursos materials, i en la comunicació i el màrqueting en salut.

Si ets diplomat en Infermeria, Podologia o Fisioteràpia i vols aprendre a gestionar un servei d’infermeria, el Màster en Gestió en Serveis d’Infermeria és el teu curs.

Acreditació acadèmica
Màster en Gestió en Serveis d'Infermeria per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 90 crèdits ECTS. 
Objectius
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques