Màster en Gestió d'Institucions i Empreses Culturals

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Objectius

  • Estalviar costos i temps en desplaçaments a aquelles persones que viuen a zones allunyades o amb incompatibilitat horària i que puguin accedir, d'aquesta manera, a una formació de qualitat.
  • Seguir un ritme d'estudi personal, adaptat a les necessitats individuals de l'alumne.
  • Desenvolupar actituds d'autonomia, autoregulació, constància i d'organització del temps i del treball, lligades al procés d'aprenentatge, de gran utilitat en el propi exercici professional.
  • Desenvolupar múltiples vies i instruments d’aprenentatge a partir de la incorporació de les noves tecnologies de la comunicació i la informació.
Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques