Màster en Gestió Integral de Serveis en Atenció Primària, Socials i Hospitalaris. GESAPH

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Objectius

La finalitat d'aquest màster és aconseguir una assistència integral de qualitat i sostenible per al ciutadà, entre els nivells assistencials de l'atenció primària, els serveis socials i l'atenció hospitalària.

Per a això, es descriuen els següents objectius:

  • Conèixer les noves polítiques sanitàries i de serveis socials, amb els nous instruments i models integradors de l'assistència a les persones.
  • Adquirir els coneixements, les tècniques i les habilitats per a la gestió i direcció d'equips de professionals, i recursos de l'organització.
  • Desenvolupar capacitats d'integració de serveis i coordinació assistencial entre equips de treball.
  • Gestionar de manera més efectiva processos integrals i projectes territorials de salut i socials.
  • Adquirir habilitats en innovació i ús de les noves tecnologies, estratègies i eines de gestió empresarial.
  • Contactar i debatre amb personalitats i directius rellevants del sistema de serveis socials i sanitaris.
  • Disposar al final del màster d'un projecte de gestió per aplicar-lo a la realitat d'un centre assistencial o territori amb la col·laboració d'empreses-institucions.
  • Donar a l'alumne un pla de millora personal-professional.
  • Facilitar a les institucions i empreses de serveis sanitaris i socials, el desenvolupament de projectes i plans de desenvolupament professionals individuals, a partir dels seus alumnes.
Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques
Experiència d'alumnat
Vídeo de presentació