Màster en Gestió Integral de Serveis en Atenció Primària, Socials i Hospitalaris. GESAPH

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Destinataris

Professionals que estiguin desenvolupant o vulguin desenvolupar funcions de coordinació i/o direcció en l'atenció primària, atenció hospitalària, serveis socials bàsics i especialitzats, i que vulguin conèixer, iniciar-se o aprofundir en la gestió assistencial territorial completa i la coordinació d'equips professionals, recursos i serveis.

  • Professionals d'atenció directa i indirecta, directors, adjunts a direcció de CAPs. Caps de serveis i unitats mèdiques i d'infermeria hospitalàries, de serveis sociosanitaris i serveis de salut mental.
  • Responsables i coordinadors d'atenció a l'usuari, CUAPs, urgències territorials, PADES, unitats d'enllaç inter nivells i unitats territorials.
  • Professionals d'atenció directa i indirecta, coordinadors o directors d'Equips d'Atenció Social, de serveis d'atenció domiciliària, centres de serveis socials bàsics, centres de dia i residencials d'atenció a persones en situació de dependència.

El programa s'adreça, tant a professionals d'institucions públiques, com d'institucions i empreses privades, proveïdores de serveis de salut i de serveis socials per a persones en situació de dependència.

Presentació
Objectius
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques
Experiència d'alumnat
Vídeo de presentació