Màster en Gestió de les Energies Renovables

Objectius

L'objectiu principal del màster és millorar el potencial professional en el sector de les energies renovables, oferint una visió clara i actualitzada del sector energètic, així com de les aplicacions de les energies renovables més utilitzades i amb major previsió de creixement. Al final del màster, podràs:

  • Dissenyar i avaluar els projectes energètics des d'un punt de vista tècnic i econòmic.
  • Establir els criteris energètics més adequats per donar resposta als diversos reptes que es puguin plantejar en l'exercici professional.
  • Planificar i dur a terme la implantació i gestió d'instal•lacions d'energies renovables.
  • Avaluar econòmicament els projectes energètics.
  • Disposar dels coneixements i dades adequades per conscienciar de la necessitat de la utilització eficient de l'energia.
Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent
Sortides professionals
Descomptes i beques
Testimonial ex-alumnes
Vídeo de presentació