Màster en Eficiència Energètica i Sostenibilitat

Objectius

Aquest màster ofereix una visió clara i actual del mercat de l'energia i de les perspectives de creixement dels sistemes d'eficiència energètica, i consciencia de la necessitat de la utilització eficient de l'energia. Concretament, quan acabi aquest màster seràs capaç de:

  • Obtenir les eines necessàries per poder afrontar amb garanties qualsevol projecte relacionat amb la millora de l'estalvi i l'eficiència energètica.
  • Establir els criteris energètics més adequats per donar resposta als diversos problemes que es puguin plantejar en l'exercici professional.
  • Establir els fonaments per a la implantació i manteniment d'instal·lacions amb sistemes d'eficiència energètica.
  • Obrir-te a noves oportunitats professionals en el camp de l'eficiència energètica.
Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent
Sortides professionals
Descomptes i beques
Testimonial ex-alumnes
Vídeo de presentació