Màster en Gestió de Centres i Serveis de Salut

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Programa

1. Gestió i entorn sanitari

1.1. Teories de l’administració

 • Teories de l’administració

1.2. Polítiques de salut

 • Societat del benestar i salut
 • Els sistemes de salut
 • Tipus de sistemes sanitaris
 • Funcions dels sistemes sanitaris
 • Finançament dels sistemes de salut
 • Planificació dels sistemes sanitaris
 • Estratègies de reforma dels sistemes sanitaris
 • El sistema sanitari espanyol

1.3. Economia de la salut

 • Salut i sistema sanitari
 • Principis econòmics bàsics
 • La intervenció publica en els mercats sanitaris i el finançament de la sanitat
 • L’avaluació econòmica de l’activitat sanitària

2. Lideratge i gestió

2.1. Planificació estratègica

 • Introducció
 • Fase de diagnòstic de la planificació estratègica
 • La decisió de l’estratègia i la seva implementació
 • Cas: Pla estratègic d’investigació de l’Institut Fundació

2.2. Direcció estratègica

 • Direcció estratègica

2.3. Lideratge i valors

 • Lideratge
 • Valors: què són i per què serveixen
 • Un model triaxial de valors pragmàtics, ètics i emocionals
 • Direcció per valors (DpV)

3. Gestió de recursos humans i processos

3.1. Polítiques de qualitat

 • Introducció al concepte de qualitat assistencial
 • Origen i evolució històrica dels estudis de qualitat assistencial
 • Metodologia d’avaluació de la qualitat
 • Programa de qualitat assistencial
 • El model de qualitat EFQM
 • La norma ISO
 • Estàndards hospitalaris Joint Commission
 • La satisfacció dels usuaris

3.2. Comptabilitat i finances

 • Introducció a la comptabilitat. Comptabilitat general
 • La comptabilitat financera
 • La comptabilitat interna, analítica o de costos
 • Els sistemes de costos
 • Sistema de costos basats en l’activitat (ABC)

3.3. Recursos humans

 • Gestió estratègica dels recursos humans en els centres sanitaris
 • Direcció i organització del departament de recursos humans en els centres sanitaris

4. Optatives

4.1. Gestió del personal infermer

 • Gestió per competències
 • Sistemes d’organitzacions de cures
 • Sistemes de mesures de càrregues de treball
 • Gestió de la productivitat
 • Gestió del personal infermer

4.2. Adopció del model infermer

 • La disciplina infermera. Bases teòriques
 • Els processos d’adopció d’un model conceptual infermer a la pràctica assistencial
 • Registres i taxonomies

4.3. Gestió clínica

 • Gestió clínica

4.4. Hospital de futur

 • Hospital de futur

4.5. Govern de les organitzacions

 • El govern de les institucions sanitàries: aspectes fonamentals
 • L’ètica en la gestió de les empreses

5. Projecte final

Presentació
Objectius
Destinataris
Quadre docent
Descomptes i beques
Testimonial ex-alumnes