Màster en Gerontologia Social

Objectius

Aquest màster s'ha proposat capacitar els professionals per assolir l'objectiu de la gerontologia social, és a dir, garantir un benestar físic, psíquic i social a les persones grans. Per fer-ho, cal donar resposta a dues necessitats:

  • Una millor formació demandada des de diversos sectors professionals o empresarials implicats en la prestació de serveis i atenció a la gent gran.
  • Un coneixement i una comprensió més grans de les diverses situacions de vida que presenta aquest sector de la població i els seus familiars, per garantir unes actuacions millors.
Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques
Vídeo de presentació