Màster en Fitoteràpia

Objectius

  • Actualitzar els coneixements en biologia vegetal i reconèixer les principals caractersístiques de les drogues vegetals.
  • Familiaritzar-se amb la normativa legal existent, a Espanya, a la Unió Europea i als països llatinoamericans.
  • Conèixer els criteris actuals de qualitat, seguretat i eficàcia aplicats als medicaments fitoteràpics.
  • Conèixer les normes de bona pràctica de fabricació, i les principals tècniques per determinar-ne la qualitat.
  • Aprofundir en el coneixement dels principals grups de principis actius, conèixer efectes secundaris, reaccions adverses, contraindicacions, interaccions i efectes tòxics.
  • Oferir als professionals de la salut, les eines per facilitar la prescripció, dispensació i aplicació de la fitoterapia.
  • Conèixer les característiques de les principals afeccions, aprendre a avaluar-les i conèixer-ne els possibles tractaments des del punt de vista de la fitoteràpia.
Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent
Sortides professionals
Descomptes i beques