Màster en Finances Corporatives

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Programa

1. Sistema financer i mercats financers
1.1. Introducció al sistema financer
1.2. Renda fixa
1.3. Renda variable (expert)
1.4. Divises
1.5. Derivats

2. Modelització financera
2.1. Introducció a la modelització financera
2.2. Principis avançats d’estadística aplicada als mercats financers
2.3. Principis avançats de matemàtiques aplicades als mercats financers
2.4. Conceptes comptables per a la modelització financera
2.5. Disseny i desenvolupament de models financers en Excel
2.6. Aplicabilitat de models financers al negoci bancari
2.7. Models financers: conceptes generals
2.8. Modelització financera: conceptes matemàtics
2.9. Modelització financera: conceptes comptables
2.10. Modelització financera: conceptes estadístics
2.11. Disseny i desenvolupament de models financers amb Excel
2.12. Aplicabilitats de models financers al negoci bancari: conceptes generals

3. Valoració d’empreses
3.1. Valoració dinàmica
3.2. Anàlisi dels fluxos a descomptar
3.3. Context econòmic i valoració
3.4. Projecció: aspectes previs
3.5. Projecció del compte de resultats
3.6. Projecció del balanç
3.7. Paràmetres de la valoració
3.8. Introducció
3.9. Mètodes de valoració
3.10. Valoració per mètodes estàtics
3.11. Objectiu i enfocament segons el propòsit de la valoració
3.12. Valoració empreses no cotitzades en borses de valors
3.13. Com llegir balanços
3.14. Estructura de capital, objectius financers de l’empresa

4. Política financera a curt termini i gestió de tresoreria
4.1. Necessitats de finançament
4.2. Puntes de tresoreria
4.3. Revolving
4.4. Factoring
4.5. Confirming
4.6. Forfaiting
4.7. Leasing
4.8. Renting

5. Esquemes de reorganització empresarial

5.1. Finançament de les fusions i adquisicions
5.2. Capital risc
5.3. Anàlisi finançament de les fusions i adquisicions
5.4. Organització del procés
5.5. Negociació
5.6. Adquisicions hostils
5.7. Casos especials d’adquisició d’empreses
5.8. Aspectes per aprofundir
5.9. Reflexions sobre les fusions i adquisicions
5.10. Cas pràctic
5.11. Situacions concursals: suspensió de pagaments i fallida

6. Asset finance: emissions públiques i col·locacions privades
6.1. L’estructura financera. Implicacions financeres d’una emissió de renda fixa
6.2. Direcció, assegurament i col•locacions d’emissions de renda fixa
6.3. Els ratings
6.4. Gestió de riscs inherents al negoci d’assegurament d’emissions de renda fixa
6.5. Objecte d’una emissió de renda fixa i subjectes participants
6.6. Fases del procés d’emissió
6.7. El procés d’emissió
6.8. Fullet d’emissió
6.9. Col·locació

7. Asset finance: préstecs sindicats
7.1. Introducció als préstecs sindicats
7.2. Obligacions i costos per al prestatari o acreditat
7.3. El negoci de la sindicació
7.4. Tipus de mercat
7.5. Multidivisa i MOF
7.6. Gestió de riscos
7.7. Disseny d’una emissió de renda fixa
7.8. Presentació del cas
7.9. Revisió d’aspectes conceptuals
7.10. Desenvolupament del cas
7.11. Desenllaç i tancament del cas

8. Asset finance: titulització d’actius
8.1. Fluxos financers de les operacions de titulització
8.2. Riscos i titulització
8.3. Titulització i la seva incidència en el balanç
8.4. Titulització d’actius: marc legal, fiscal i comptable
8.5. Avantatges i inconvenients de la titulització d’actius
8.6. Noves tendències en titulització
8.7. Aspectes generals
8.8. Originació
8.9. Constitució i emissió
8.10. Administració

9. Asset finance: ofertes públiques d’actius

9.1. Anàlisi financer-borsari
9.2. Anàlisi del context d’operació
9.3. Assessorament en les operacions financeres
9.4. Casos pràctics
9.5. Oferta Pública de Venda (OPV)
9.6. Oferta Pública de Finançament (OPF)
9.7. Oferta Pública d’Adquisició (OPA)

10. Asset finance: trade and commodity finance
10.1. Entorn internacional
10.2. Utilització pràctica dels Incoterms
10.3. Criteris per a l’elecció dels Incoterms
10.4. Duanes
10.5. Les entitats financeres i el comerç exterior
10.6. La cobertura dels riscs comercials
10.7. Com pot arribar una empresa als mercats exteriors?
10.8. Cobertura del risc de canvi
10.9. El finançament del comerç internacional
10.10. Les garanties bancàries internacionals
10.11. Logística internacional
10.12. La documentació de les operacions de comerç exterior
10.13. Finançament de les inversions a l’exterior

11. Project finance
11.1. Project finance
11.2. Estructures de finançament aplicables en project finance
11.3. Riscs en project finance
11.4. Agències de crèdit a l’exportació
11.5. Contractes d’assegurances en project finance
11.6. Security en project finance
11.7. Contractes en project finance
11.8. Fonaments principals d’un project finance
11.9. El model financer
11.10. Capacitat de deute
11.11. Retorn per als accionistes
11.12. Documents del projecte
11.13. Estructura financera
11.14. Cas pràctic. Projecte de Gas Natural Liquidificat (LNG)
11.15. Cas pràctic. Blue Stream

12. Riscs inherents a les finances corporatives
12.1. Tipologies de riscs
12.2. Riscos de les operacions financeres
12.3. Gestió del risc empresarial
12.4. Eines per atenuar el risc

13. Projecte final

Presentació
Objectius
Destinataris
Quadre docent
Descomptes i beques