Màster en Events Management

Presentació

Els impactes (visuals i sonors) que una persona rep en un sol dia es compten per milions. Fer que una persona sigui capaç de retenir el nostre missatge i no un altre serà qüestió de tècniques i estratègies de comunicació. Una de les branques d’aquesta comunicació és la que es realitza a través d’accions de Relacions Públiques i d’esdeveniments.

Aquest màster t’ensenyarà, a través dels professionals que estan en actiu i que seran els teus professors, a planificar estratègies de comunicació, campanyes de relacions públiques, relacions amb mitjans i tots aquells aspectes necessaris per a una bona organització d’un esdeveniment, així com una bona acció de relacions públiques. 

Acreditació acadèmica

Màster en Events Management per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

Objectius
Destinataris
Programa
Quadre docent