Màster en Drogodependències

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Programa

Primer curs

1. Conceptes bàsics i introducció multidisciplinària a la problemàtica vinculada a les drogues
1.1. Conceptes bàsics, terminologia científica i argot
1.2. Classificacions de les drogues; aspectes històrics, socioeconòmics i culturals; epidemiologia: definicions, mètodes i dades més rellevants
1.3. Factors de risc i de protecció
1.4. Qüestions legals (dret penal, civil, de família, laboral, administratiu i penitenciari)

2. Les diverses substàncies, patologia i terapèutica
Es segueix un esquema comú per a l'anàlisi de cada substància, amb algunes modificacions pròpies a cada cas:
2.1. Descripció del producte i el seu procés d'obtenció
2.2. Bases bioquímiques i metabòliques
2.3. Farmacocinètica i farmacodinàmica
2.4. Efectes immediats i a llarg termini sobre l'organisme i la conducta
2.5. Repercussions sobre terceres persones (sobre el fetus, els consumidors passius...), familiars i socials
2.6. Diagnòstic de la síndrome de dependència
2.7. El procés terapèutic, les seves fases i objectius
2.8. Programes, tècniques i recursos terapèutics
2.9. Actuació en urgències i principals complicacions mèdiques
2.10. Avaluació de tècniques i programes terapèutics

3. Les mesures preventives en l’àmbit de les drogues
3.1. Bases de la prevenció, estratègies i models de prevenció
3.2. Reducció de l’oferta, reducció de la demanda, detecció i orientació precoç, reducció de danys. Intervenció a les institucions educatives, a les famílies, serveis socials, sanitaris i de joventut; acció preventiva als mitjans de comunicació i al medi laboral; intervenció comunitària
3.3. Planificació i avaluació de la prevenció

4. Pràcticum de primer curs: prevenció
4.1. Prevenció i reducció de riscos i danys
4.2. Serveis d’informació i orientació
4.3. Prevenció als mitjans de comunicació i mitjançant les noves tecnologies
4.4. Prevenció familiar, a les institucions educatives, als serveis de salut i benestar, al lloc de treball i a la comunitat
4.5. Reducció de danys amb drogodependents i amb usuaris “recreatius”

5. Pràcticum de primer curs: tractament i reinserció
5.1. Tractament i reinserció

 • Assistència ambulatòria d’alcohòlics i altres drogodependents, dispensació de metadona
 • Comunitat terapèutica, pisos protegits i altres recursos connectats amb els circuits residencials
 • Centres de dia, treball a centres penitenciaris, recursos d’inserció-reinserció sociolaboral connectats amb aquests circuits (tallers, cursos de formació, etc.)
 • Desintoxicació i urgències hospitalàries

5.2. Prevenció i reducció de danys

 • Serveis d’informació i orientació
 • Prevenció als mitjans de comunicació i mitjançant les noves tecnologies
 • Prevenció familiar, a les institucions educatives, als serveis de salut i benestar, al lloc de treball i a la comunitat
 • Reducció de danys amb drogodependents i amb usuaris “recreatius”

6. Treball de Fi de Màster: primer curs
Treball de recerca o de reflexió clínica sistemàtica i aprofundida sobre temes rellevants que seran proposats per la direcció del màster o, alternativament, proposats pels alumnes i acceptats per la direcció. Es procurarà que els temes siguin rellevants, relacionats amb la pràctica o recerques en curs als centres col•laboradors.

Explicació sobre el pràcticum del primer curs:
Es tracta d'un rotatori de 200 hores presencials en una selecció de centres concertats (vegeu la relació d'entitats) dividit en dos mòduls (prevenció i tractament). El seu objectiu és que els alumnes puguin conèixer l'abordatge de les drogodependències en diferents dispositius. Les estades als centres solen ser visites o estades comentades amb activitats pràctiques breus o amb observació d'actuacions reals. Altres pràctiques són simulacions o role-playings realitzades a les aules de l'IL3-UB o a les institucions concertades.
La direcció del programa es reserva la possibilitat d'introduir canvis en la distribució horària de pràctiques per adaptar-se a les noves necessitats, a les ofertes i possibilitats dels centres concertats per a les pràctiques o per respondre a les demandes dels alumnes.

Segon curs

A diferència del primer, al segon curs s'ofereixen un seguit de mòduls monogràfics, alguns obligatoris i d'altres optatius, triats pels participants en funció dels seus interessos vocacionals. Els seminaris optatius que es detallen més a baix són els bàsics que hem ofert els darrers cursos que s’utilitzen com a base per a la selecció posterior en funció de la demanda.

Els seminaris tenen una càrrega lectiva de 3 crèdits ECTS cadascun. Els alumnes han d'aconseguir crèdits per valor d’un mínim de 24 ECTS.

* Mòduls de caràcter obligatori

7. Primer seminari opcional

8. Segon seminari opcional

9. Tercer seminari opcional

10. Quart seminari opcional

11. Cinquè seminari opcional

12. Tractament individual en addiccions *
12.1. Models explicatius i etiològics de les drogodependències i la seva inferència en els programes terapèutics
12.2. Components de la teràpia individual
12.3. Avaluació i criteris de diagnòstic
12.4. El pla terapèutic. Procés: primer contacte, motivació, desintoxicació, deshabituació, entrenament en habilitats adaptatives
12.5. Tècniques cognitives i d'altres tipus
12.6. Prevenció de recaigudes

13. Teràpia grupal de les addiccions *
13.1. Introducció. Abordatge motivacional en l’àmbit grupal. Fases evolutives dels grups
13.2. Objectius generals dels grups d’alcohòlics. El terapeuta: rol i funcions. Indicacions i contraindicacions de grup
13.3. Problemàtica del setting. Supervisió i formació continuada en grups
13.4. Disseny experimental en tècniques grupals
13.5. Grups amb cocaïnòmans. Setting. Conductor. Fases del grup. Introducció a conceptes bàsics de Grupanàlisi. Escena grupal
13.6. Teràpia grupal per a la dependència de cànnabis
13.7. Grups amb fumadors

14. Teràpia familiar de les addiccions *
14.1. Introducció
14.2. Diagnòstic en teràpia familiar: funcionament de la família, el símptoma, la demanda
14.3. La parella i el contracte matrimonial
14.4. Migració i conflictes associats
14.5. La primera entrevista, fitxa de recollida de dades i formulació d’hipòtesis
14.6. Pautes de manteniment
14.7. La demanda en toxicomanies, oferta Institucional i diferents programes
14.8. La teràpia familiar en toxicomanies
14.9. Teràpia i coteràpia

Oferta opcional de seminaris en promocions anteriors:

 • Abordatge farmacològic en drogodependències
 • La reducció de danys en drogodependències
 • La reinserció social dels drogodependents. Intervenció en institucions penitenciàries
 • Investigació aplicada en drogodependències
 • La gestió i planificació de serveis en drogodependències i el treball multidisciplinari
 • Tècniques de prevenció escolar
 • Tècniques i programes de prevenció familiar
 • Indicadors sociosanitaris en l'avaluació de programes locals de drogodependències
 • Prevenció i intervenció amb la violència i maltractaments vinculats a l'abús de drogues
 • Intervenció grupal amb grups no patològics (en prevenció)

15. Pràcticum de segon curs
Observació de l'actuació d'un professional i d'un equip experimentat, discussió de les situacions observades, observació participant, desenvolupament de tasques auxiliars, responsabilitat d'un nombre limitat de casos o actuacions desenvolupades sota la supervisió del tutor.

16. Treball de Fi de Màster: segon curs
Al segon curs es completa l'elaboració del Projecte de Màster, especialment en la vessant aplicada, i es presenta per a la seva valoració.

RELACIÓ DELS CENTRES / INSTITUCIONS CONVENIADES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PRÀCTIQUES

• Centre d'Atenció i Seguiment 'Sants'. Agència de Salut Pública de Barcelona. Gestionat per ABD. Associació Benestar i Desenvolupament.
• Centre d'Atenció i Seguiment 'Sarrià'. Agència de Salut Pública de Barcelona. Gestionat per ABD. Associació Benestar i Desenvolupament.
• Centre d'Atenció i Seguiment "Nou Barris". Agència de Salut Pública de Barcelona. Gestionat per Institut Genus.
• Centre d'Atenció i Seguiment "Garbivent". Agència de Salut Pública de Barcelona. Gestionat per INPROSS.
• Centre d'Atenció i Seguiment "Horta-Guinardó". Agència de Salut Pública de Barcelona. Gestionat per INPROSS.
• Centre d'Atenció i Seguiment "Barceloneta". Agència de Salut Pública de Barcelona.
• Centre d'Atenció a les Drogodependències d'Osona. Hospital General de Vic.
• CAS de Tortosa. Gestionat per SAGESSA.
• Centre d'Atenció i Seguiment de La Garrotxa. Hospital de Sant Jaume, Olot (Girona).
• Centre de Dia per a Drogodependents. Fundació Salut i Comunitat. L'Hospitalet (Barcelona).
• Centre de Dispensació de Metadona (Barcelona). Departament de Salut, Generalitat de Catalunya.
• Bus de Dispensació de Metadona. Agència de Salut Pública de Barcelona. Gestionat per Institut Genus.
• Centre d'Atenció i Seguiment (CAS) "Teresa Ferrer". IAS. Girona.
• Centre "Delta" d'Atenció a les Drogodependències. Badalona (Barcelona).
• CAS de les presons de Brians. Gestionat per FSC.
• Comunitats Terapèutiques 'Can Coll' i "Riera Major". Fundació Salut i Comunitat (FSC). Navàs (Barcelona) i Viladrau (Girona).
• Comunitat Terapèutica La Coma, ATRA. Monistrol, Barcelona.
• Comunitat Terapèutica de l'Associació "Egueiro". Valls (Tarragona).
• C.T. urbana del Centre Català de Solidaritat (CECAS). Barcelona.
• C.T. "Mas Tabà" . CAT Barcelona.
• C.T. CITA. Dosrius, Barcelona.
• C.T. "Can Serra". ATARTS. Girona.
• Centres i serveis d'atenció per a alcohòlics de l'associació "Rauxa". Barcelona.
• Dispensari d'alcoholisme i toxicomanies. Hospital de Sant Joan de Reus (Tarragona).
• Unitat de Patologia Dual. Complex Hospitalari Benito Menni.
• Fundació de Salut Pública. Dispensari d'alcoholisme i altres toxicomanies de Granollers (Barcelona).
• CAS de Sant Cugat del Vallés (Barcelona).
• CAS en drogodependències, Hospital de la Vall d'Hebron, Barcelona.
• Secció d'alcoholisme i toxicomanies, i servei d'urgències. Hospital Mútua de Terrassa (Barcelona).
• Secció de sanitat i servei de rehabilitació. Direcció General de Serveis Penitenciaris i Rehabilitació. Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
• Servei d'alcoholisme i altres toxicomanies de l'Hospital Joan XXIII (Tarragona).
• Servei d'Atenció a les Drogodependències de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
• Servei de reducció de danys associats al consum de drogues (SAPS) Creu Roja, Barcelona.
• Sala de consum supervisat Baluard, Agència de Salut Pública de Barcelona. Gestionat per ABD.
• SPOTT (Servei de Prevenció, Orientació i Teràpia per a Toxicòmans). Diputació de Barcelona.
• Unitat d'alcohologia. Hospital Clínic de Barcelona. Departament de Sanitat. Generalitat de Catalunya.
• Hospital Provincial de Santa Maria, Lleida.
• Unitat de Toxicomanies. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona).
• Serveis de prevenció de l'entitat "Promoció i Desenvolupament Social" (PDS).
• Serveis de Prevenció, Fundació Salut i Comunitat (FSC).
• Departament de Prevenció. Fundació Salut i Comunitat.
• Serveis de Prevenció. Ajuntament de Lleida.
• Institut Hipòcrates, Barcelona.
• Centre Marenostrum, Barcelona.
• Hospital de Santa Maria. CAS de Lleida, Lleida.
• Hospital Benito Menni Complex Assistencial en Salut Mental, Barcelona.
• Centre integral Lluis Companys CAS Creu Roja, Barcelona.

Presentació
Objectius
Destinataris
Quadre docent
Descomptes i beques
Testimonial ex-alumnes