Màster en Drogodependències

Programa

Primer curs

1. Drogodependències: aspectes generals
1.1. Introducció a l'estudi de les drogodependències.
1.2. El procés d’incorporació a les drogues: representacions i respostes socials a Espanya.
1.3. Epidemiologia.
1.4. Drogodependències: factors de risc i protecció.

2. Substàncies: descripció, patologia i terapèutica
2.1. Alcohol.
2.2. Tabac.
2.3. Cocaïna.
2.4. Cannabinoides.
2.5. Abús de psicofàrmacs: hipnòtics i ansiolítics.
2.6. Dissolvents volàtils.
2.7. LSD i altres al·lucinògens.
2.8. Psicoestimulants i drogues de síntesis.
2.9. Opiacis.

3. Mesures preventives
3.1. Conceptes, fonaments i objectius de l’activitat preventiva.
3.2. Els diferents àmbits de l’activitat preventiva i les seves característiques.

4. Models d’intervenció, Plans d’actuació Territorial i Aspectes Legislatius d’interès en Drogodependències
4.1. Revisió històrica dels models aplicats d’intervenció.
4.2. El nou paradigma d’intervenció: la reducció de danys.
4.3. Plans d’actuació territorial: l'experiència espanyola.
4.4. El dret civil i penal aplicat a les drogodependències.
4.5. Regulació jurídica internacional de la producció, tràfic i consum de drogues. 

Segon curs

1. Monogràfic
1.1. Abordatge farmacològic en drogodependències.
1.2. Prevenció del consum de drogues a l’àmbit escolar.
1.3. Intervenció individual en drogodependències.
1.4. Pensar en la inserció: categories, pressuposts teòrics i praxi en l'acció social en drogodependències.
1.5. Prevenció a través dels mitjans de comunicació.
1.6. Tècniques grupals en addiccions.
1.7. La família, participació en el tractament i la prevenció.
1.8. Patologia dual.

2. Projecte

Presentació
Objectius
Destinataris
Quadre docent
Sortides professionals
Descomptes i beques
Experiència d'alumnat