Màster en Drogodependències

Objectius

Amb l'objectiu de capacitar els professionals en la prevenció i l'abordatge de les drogoaddiccions, el màster es proposa aconseguir els objectius següents:

  • Proporcionar una formació extensa i pluridisciplinària que permeti una comprensió integral del fenomen del consum i la dependència de les drogues.
  • Qualificar els alumnes per a l'exercici de la seva funció professional especialitzada respecte a les drogodependències en les àrees de tractament, reinserció i prevenció.
  • Donar a conèixer els models d'intervenció, la tipologia dels dispositius i els recursos més habituals per a la intervenció en drogodependències, oferint l'orientació necessària per a la seva utilització.
  • Completar una formació bàsica homogènia comuna en tots els alumnes, amb un posterior aprofundiment sobre temes específics en funció de la professió i les motivacions de cada alumne.
Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent
Sortides professionals
Descomptes i beques
Experiència d'alumnat