Màster en Dret Penal i Ciències Penals. Edició Biennal

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Presentació

Els canvis que ha experimentat el Dret Penal els darrers anys han provocat transformacions profundes en l'àmbit tradicional d'aquest sector de l'ordenament i també han fet que penetri en àmbits en els quals fins ara li eren aliens. La promulgació d'un nou codi i les numeroses reformes que han estat objecte l'actual Codi Penal posen de manifest els constants canvis en l'àmbit del Dret Penal. La irrupció sobtada del Dret Penal en el camp socioeconòmic en són una bona mostra. Les nocions adquirides durant la llicenciatura i l'experiència que s'adquireix mitjançant l'exercici de les diverses professions jurídiques potser necessiten adaptar-se als reptes que planteja la situació actual.

Aquest màster, que té una antiguetat de més de 30 edicions en la versió biennal i 20 en la versió anual, es pot cursar a través de dos recorreguts diferents: l'edició biennal, compatible amb una activitat professional plena; i l'edició anual, la major intensitat docent de la qual respon a les necessitats dels acabats de llicenciar i els estudiants estrangers.

El màster s'imparteix conjuntament per la Universitat de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra i posa a la disposició dels alumnes els mitjans bibliogràfics i informàtics que disposen les dues universitats, la qual cosa implica la possibilitat d'accés a un gran nombre de bases de dades jurídiques nacionals i internacionals i la possibilitat d'obtenir material bibliogràfic d'altres universitats nacionals i internacionals a través del préstec interbibliotecari.

Acreditació acadèmica
Màster en Dret Penal i Ciències Penals (Edició Biennal) per la Universitat de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 70 crèdits ECTS.
Objectius
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques