Màster en Dret Digital i Societat de la Informació

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Programa

1. Immersió al Dret Digital
1.1. Introducció al Dret de la Societat de la Informació
1.2. Drets digitals de les persones
1.3. Impacte de la transformació digital a organitzacions, empreses i administracions públiques
1.4. Actius intangibles i Internet
1.5. Comerç Electrònic i Reputació Digital
1.6. Delegat de Protecció de Dades i RGPD
1.7. La seguretat de la informació i de les TIC: visió tècnico-jurídica
1.8. Gestió de riscos i Compliance
1.9. Processos, tecnologia i resolució de conflictes
1.10. Cibercriminalitat
1.11. Estratègia Professional i especialització
1.12. Introducció i Fonaments tecnològics

2. Drets digitals de les persones

2.1. Els drets de la personalitat en entorns digitals
2.2. Els drets a la intimitat, honor i pròpia imatge a les Xarxes Socials
2.3. Dret a la informació, llibertat d'expressió, associació i pensament a les Xarxes
2.4. Els drets a la infància i l'adolescència en entorns digitals i responsabilitat parentals: aspectes civils
2.5. Els drets dels menors en els entorns digitals: aspectes penals
2.6. El desenvolupament dels drets civils digitals en l’àmbit internacional

3. Impacte de la transformació digital en organitzacions, empreses i administracions públiques
3.1. La transformació digital des de la perspectiva empresarial
3.2. Big data i nous models de negoci digital
3.3. Outsourcing: contractació a tercers de béns i serveis TIC
3.4. Assessorament jurídic a emprenedors i start-ups digitals
3.5. Aspectes jurídics de l'economia col·laborativa
3.6. Treball líquid i professions digitals: noves relacions laborals en entorns digitals
3.7 Tecnologies de la informació i administracions públiques: eGovernment
3.8 Ús intensiu de les TIC al sector públic: cloud computing, big data, open data i smartcities
3.9 Governança i democràcia electrònica: objectius generals i tàctics per al seu desenvolupament

4. Actius intangibles i Internet
4.1. Actius intangibles. Registre i gestió de marques. Propietat intel·lectual en entorns digitals.
4.2 Sistema de noms de domini.
4.3 Perspectiva legal del dret audiovisual.

5. Delegat de protecció de dades i RGPD
5.1. Normativa de protecció de dades
5.2. Delegat de protecció de dades: funcions i responsabilitats
5.3. Responsables de tractaments: sistemes de gestió de la protecció de dades
5.4. Processos d'adequació al RGPD i programes de compliment
5.5. Avaluacions d'impacte relatives a dades personals
5.6. Licitud de tractaments
5.7. Procediments de resposta a exercici de drets
5.8. Identificació, anàlisi i valoració de riscos
5.9. Mesures de seguretat: selecció i implantació
5.10. Transferències internacionals de dades
5.11. Encarregats de tractament: selecció i contractació
5.12. Auditories de Protecció de Dades
5.13. Autoritats de Control i Comitè Europeu de protecció de dades
5.14. Infraccions, inspeccions i règim sancionador
5.15. Activitats tractaments específics: laboral, màrqueting, administracions públiques, salut, telecomunicacions, videovigilància, etc.
5.16. Reptes tecnològics i privacitat: cloud, IOT, big data, tracking, blockchain, etc.

6. Comerç Electrònic i Reputació Digital
6.1. Marc normatiu i pràctic en la prestació de serveis per Internet.
6.2. E-commerce: aspectes legals i fiscals.
6.3. Responsabilitat jurídica dels prestadors de serveis a Internet.
6.4. Social media: Aspectes jurídics de les principals xarxes socials.
6.5 Reputació digital: gestió jurídica i comunicativa de les crisis.
6.6 Identitat corporativa i Publicitat online.

7. La seguretat de la informació i de les TIC: visió tècnic-jurídica
7.1. Fonaments i estàndards de Seguretat de la Informació.
7.2. El binomi seguretat de la informació com obligació legal i seguretat de la informació com bones pràctiques.
7.3. Visió pràctica de l’auditoria de sistemes d’informació. El perfil professional d’auditor de sistemes d’informació.
7.4. Sistemes de Gestió de la Seguretat de la Informació (SGSI): ISO 27001:2013.
7.5. Auditoria i perfil jurídic: mètodes de treball d’auditoria de seguretat aplicada a les obligacions legals d’auditar sistemes de informació.

8. “Compliance” i Gestió de riscos
8.1. Marc normatiu i introducció al Compliance.
8.2. Metodologia per a la gestió del compliment normatiu (ISO 19600 - Compliance Management Systems (CMS).
8.3. Implantacions i casos pràctics.

9. Processos, prova electrònica i resolució de conflictes
9.1. Incidència de la tecnologia en els processos judicials: l’advocat, la nova oficina judicial i el procés electrònic.
9.2. Fonts i mitjans de prova electrònics. Com dotar de seguretat jurídica els documents electrònics.
9.3. Règim jurídic de la prova electrònica en el procés civil: obtenció i aportació de prova electrònica.
9.4. Riscos associats en la prova electrònica i col·lisió amb drets fonamentals. La cadena de custòdia.
9.5. Anàlisi forense digital i la seva pràctica per mitjà d’experts forenses: ”computer forensics”.
9.6. Tendències i nous models de resolucions de conflictes digitals per canals digitals: arbitratge i mediació.

10. Ciberdelinqüència
10.1. Ciberdelinqüència i nous models criminològics en entorns digitals
10.2. Evolució històrica, social, tecnològica i legislativa
10.3. Ciberdelictes: del fet il·lícit a la tipificació
10.4. Ciberdelinqüència econòmica
10.5. Ciberdelinqüència intrusiva
10.6. Especial anàlisi de xarxes socials i activitats delictives
10.7. Ciberdelictes i la seva diversa problemàtica processal
10.8. Ciberinvestigació i procés penal: diligències i pràctiques d'investigació digital
10.9. Col·lisió amb drets fonamentals: drets a la intimitat i secret de les telecomunicacions
10.10. Persecució de ciberdelictes: comunicació amb ISP, unitats tecnològiques de cossos de seguretat i altres qüestions pràctiques

11. Pla de carrera profesional

12. Estratègia professional i especialització

12.1. Estratègia i Planificació Professional
12.2. Mercat, competència i posicionament
12.3. Models Professionals i models de negoci
12.4. eMarketing, Xarxes Socials, Marca, i Reputació professional
12.5. Productivitat, operativitat i models de treball
12.6. Dret i Mobile
12.7. Dret i Joc Online
12.8. Dret i Intel·ligència Digital i Artificial
12.9. Altres (Cloud Computing, Big Data, Byod, Internet of Things, Neuromarketing, ...)

13. Projecte final de màster

Presentació
Objectius
Destinataris
Activitats
Quadre docent
Descomptes i beques
Eloy Velasco, ponent del Màster
Vídeo de presentació