Màster en Dret Digital i Societat de la Informació

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Objectius

El Màster pretén que tinguis una visió clara, actualitzada i transversal del Dret en la Societat de la Informació, aportant competències associades a la informàtica, les telecomunicacions i internet i oferint eines per al desenvolupament professional. Més específicament, els objectius del Màster són:

  • Conèixer amb profunditat el règim jurídic del comerç electrònic i dels prestadors de serveis de la Societat de la Informació.
  • Entendre i aplicar les implicacions jurídiques en l’àmbit de la privacitat i protecció de dades.
  • Dominar i gestionar els potencials il·lícits penals, civils i mercantils relacionats amb l’ús de les TIC i preparar-se davant les obligacions de compliment legal o compliance i gestió de riscos en l’àmbit internacional.
  • Saber aplicar el dret dels actius intangibles (marques, propietat intel·lectual i noms de domini) en un entorn digital.
  • Identificar els riscos i conèixer les vies de protecció de la reputació online des d'un punt de vista legal i de comunicació i protecció de la identitat corporativa a internet.
  • Analitzar i saber aplicar els drets i llibertats digitals de les persones.
  • Conèixer els elements de gestió i els estàndards aplicables a la seguretat de la informació, així com saber dissenyar i desenvolupar una auditoria i alinear la seguretat de la informació amb el negoci.
  • Adquirir coneixements del desplegament de les TIC en el sector públic.
  • Entendre els models d’empreses tecnològiques i les implicacions jurídiques per a l’economia col·laborativa, les start-ups tecnològiques, els contractes d’outsourcing i l’impacte de les TIC en la relació laboral.
  • Dissenyar una estratègia professional i planificar la carrera professional a curt, mig i llarg termini, creant un propi pla de màrqueting i optimització.
Presentació
Destinataris
Programa
Activitats
Quadre docent
Descomptes i beques
Eloy Velasco, ponent del Màster
Vídeo de presentació