Màster en Disseny, Implementació i Avaluació d'Intervencions en Salut (DIAVIS)

Objectius

El Màster té com a objectiu principal desenvolupar competències per l'actuació professional en disseny, implementació i avaluació de les intervencions en salut que es duen a terme en els diferents nivells d'atenció del sistema de salut i també en la comunitat.

  • Identificar i relacionar les dades significatives principals sobre el context i els marcs de les polítiques de salut orientades al disseny d'intervencions en salut.
  • Conèixer en profunditat les diferents perspectives, models d'intervenció i marcs lògics que s'utilitzen en el camp de la salut.
  • Seleccionar i aplicar els mètodes i les tècniques més adequades pel disseny, desenvolupament i avaluació de les intervencions en salut incorporant la perspectiva dels determinants socials.
Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent
Sortides professionals
Descomptes i beques