Màster en Disseny, Implementació i Avaluació d'Intervencions en Salut (DIAVIS)

Presentació

La proliferació i superposició d’intervencions en salut provinents de diferents sectors, així com la separació entre el rol de les persones que dissenyen les polítiques i aquelles que les executen, son alguns dels reptes que plantegen actualment els sistemes de salut. Afrontar-los requereix un canvi de perspectiva que integri les visions i acosti aquests dos rols.

La finalitat del Màster en Disseny, Implementació i Avaluació d’Intervencions en Salut (DIAVIS) és proporcionar competències específiques als professionals de la salut que estan dissenyant, implementant i/o avaluant intervencions (plans, programes, activitats, serveis) i contribuir a desenvolupar actuacions professionals intersectorials més efectives.

Acreditació acadèmica

Màster en Disseny, Implementació i Avaluació d'Intervencions en Salut (DIAVIS) per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l’Espai Europeu d’Educació superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

Objectius
Destinataris
Programa
Quadre docent
Sortides professionals
Descomptes i beques