Màster en Disseny i Animació 3D i Realitat Augmentada

Programa

1. Disseny 3D. Actualitat i intel·ligència creativa.
1.1. Fonaments de la representació i l’expressió visual.
1.2. Teoria de la imatge.
1.3. Història de la imatge audiovisual i multimèdia.

2. Imatge Virtual. Renderització i modelat.

2.1. Modelatge d'elements plans i figures.
2.2. Realització de Malles 3D.
2.3. Aplicació de Materials realistes i creació de nous materials i textures.
2.4. Mapejat.
2.5. Il·luminació, càmeres, render.
2.6. Efectes lumínics i d'espais (foc, aigua, explosions, etc.)
2.7. Realització d'imatges i espais d'Interior i exteriors.

3. Vídeo i animació 3D.
3.1. Creació de vídeo 3D i pla. Vídeo digital.
3.2. Seqüències.
3.3. Animació plana i 3D.
3.4. Efectes especials i físiques complexes.

4. Acabat, il·luminació i creació. Fotografia.
4.1. Retoc dels models.
4.2. Tractament de capes.
4.3. Retoc fotogràfic. Fotomuntatges.

5. Animació d'escenes. Postproducció de vídeo.
5.1. Efectes continus.
5.2. Efectes discontinus.
5.3. Stop motion.
5.4. Time-lapse.
5.5. Generació i introducció d’efectes.
5.6. Processos per a l’acabat i generació.

6. Recursos gràfics i tipogràfics.
6.1. Tipografia plana.
6.2. Tipografia 3D.
6.3. Recursos tipogràfics.

7. Postproducció d'àudio.
7.1. Tractament del so.
7.2. Tractament de l'àudio.
7.3. Aplicació i elecció de música.
7.4. Modulació.
7.5. Importància de la música, seqüenciació.

8. Creació de models i objectes.
8.1. Models CAD/CAM.
8.2. Models paramètrics.

9. Escaneig i impressió 3D.
9.1. Història del prototipat. Tècniques i tecnologia emprada.
9.2. Impressió 3D de models. Tipologies d'impressores.
9.3. Materials 3D.
9.4. Procés d'impressió.
9.5. Escàner de models. Tecnologies i aplicació. Procés de creació de la imatge 3D.
9.6. Tractament de la imatge d'escàner.
9.7. Importació, exportació de models 3D a les impressores 3D.

10. Disseny de realitat augmentada i virtual
10.1. Entendre què és la realitat augmentada i virtual. Diferències.
10.2. Aplicacions de la tecnologia.
10.3. Procés de creació d'un entorn amb realitat augmentada.
10.4. Procés de creació d'un entorn amb realitat virtual.
10.5. Exemples professionals.

11. Projecte Final de Màster

Presentació
Objectius
Destinataris
Quadre docent