Màster en Disseny i Animació 3D i Realitat Augmentada

Quadre docent
Direcció

Sra. Lila Herrera 

Coordinació

Sr. Antoni Fonseca i Casas

Sr. Richard Pertegas

Presentació
Objectius
Destinataris
Programa