Màster en Certificació de Disseny Sostenible i Arquitectura Bioclimàtica

Objectius

 • Dominar les certificacions internacionals optatives per a poder realitzar una auditoria d'estalvi energètic, i conèixer les directrius necessàries que s'han d'aplicar en un projecte de bioarquitectura i cooperació.
 • Obtenir el títol de certificació LEED AP per tal de poder realitzar professionalment aquest tipus de projectes.
 • Saber quins són els materials sostenibles.
 • Conèixer les normes i regles que cal seguir per a la realització d'un projecte sostenible.
 • Dominar les normatives d'arquitectura i d'enginyeria relacionades amb l'estalvi energètic i la sostenibilitat.
 • Ser capaç de controlar els diferents processos a seguir per tal de dur a terme una construcció-projecte d'edificació sostenible.
 • Conèixer els passos que cal seguir en les actuacions d'un projecte de cooperació i en situacions d'emergència.
 • Conèixer la normativa ACV (Anàlisi del Cicle de Vida) tant dels materials com d'un projecte complex.
 • Conèixer els sistemes actius existents i dominar la seva aplicació, la seva utilització en una obra i el seu manteniment.
 • Conèixer els sistemes de construcció habituals en projectes de cooperació.
 • Conèixer les característiques dels recursos hídrics que cal tenir en compte en un projecte per tal d'aconseguir un major estalvi i una major eficiència.
Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent